Riskfaktorer[redigera , redigera wikitext]. Individer med atopiska sjukdomar, till exempel astma, eksem eller allergisk rinit ...
Riskfaktorer i ett svenskt perspektiv[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Brottslighet i Sverige. ... För att kunna bedöma om en riskfaktor är hög eller låg måste en jämförelse mellan olika riskfaktorer i samhället genomföras. ... Ett förebyggande av riskfaktorer har ett stort antal förhållanden att beakta som kan antas vara kriminogena, exempelvis ... Riskfaktorer sprungna ur socioekonomiska förhållanden och psykologi behandlas närmare under andra rubriker). Den ökade ...
Riskfaktorer[redigera , redigera wikitext]. De främsta livsstilsfaktorerna som ger ökad risk för hjärt- och kärlsjukdom är ... Uppemot 90 procent av alla hjärt- och kärlsjukdomar kan förebyggas genom att ändra på modifierbara riskfaktorer.[1][2] ... är i sin tur riskfaktorer som är direkt korrelerade med hjärt- och kärlsjukdom, såsom hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.[1][3 ...
Riskfaktorer[redigera , redigera wikitext]. Icke-modifierbara[redigera , redigera wikitext]. *Hög ålder. *Kön, män har högre ... det ges rutinmässigt i förebyggande syfte till patienter med en eller flera kardiovaskulära riskfaktorer, men också som ...
Riskfaktorer[redigera , redigera wikitext]. Risken för primär typ ökar av att ha haft tidig pubertet (menarche före 12 års ...
Orsak och riskfaktorer[redigera , redigera wikitext]. Strupcancer beror oftast på skivepitelcancer då cancercellen är ett ... Riskfaktorer för att utveckla strupcancer är rökning, att utsättas för luftburna cancerogena ämnen, dåliga matvanor och ...
Riskfaktorer[redigera , redigera wikitext]. Riskfaktorer för antisocialt beteende, och således uppförandestörning, har uttrycks ... skolengagemang och närmiljö som tolkats som riskfaktorer:[2] ...
Riskfaktorer innefattar osteoporos. Diagnosen bekräftas med hjälp av röntgenavbildning. Även yttre delen av ulna-benet kan vara ...
tandvårdspersonal, utbildningsaspekter och riskfaktorer. Rektorer och dekaner[redigera , redigera wikitext]. Rektorer för ...
Tillstånd och riskfaktorer som ger ökad mottaglighet för lunginflammation inkluderar: rökning, immunbrist, alkoholism, kronisk ... Spridningen av organismer underlättas när riskfaktorer föreligger.[15] Alkoholism förknippas med pneumokocker, anaeroba ...
Riskfaktorer innefattar också miljögifter och kroniskt lymfödem. ^ [a b] Young, Robin J., et al. "Angiosarcoma." The lancet ...
De flesta riskfaktorer har upptäckts vid retrospektiva studier. I alzheimerpatientens hjärna finner man låga halter av ...
Riskfaktorer innefattar att tidigare ha haft en hjärtattack, att ha en kranskärlssjukdom, vara rökare, ha högt blodtryck, högt ... Även fetma, substansmissbruk, stillasittande livsstil och diabetes är riskfaktorer. Också förändringar i blodnivåerna av ...
Riskfaktorer är rökning, snus, tuggtobak, stor alkoholkonsumtion, och HPV. En person som både använder tobak och dricker mycket ...
Bland riskfaktorer kan nämnas förändrade värden av kvinnliga könshormoner. Kvinnor med åderbråck har i åderbråcksvener fler ...
http://www.hjart-lungfonden.se/Sjukdomar/Halsa/Riskfaktorer/Hogt-kolesterol/.. * "The Cholesterol Myths". Uffe Ravnskov. http ...
Det finns en rad riskfaktorer för att drabbas av blodpropp. Rökning, trombofili, högt blodtryck, hög andel av små täta LDL- ...
Andra riskfaktorer är fetma och övervikt, och att vara otränad. Psykosociala faktorer och stress är bidragande, eftersom ...
Andra riskfaktorer är inflammatorisk tarmsjukdom, som Crohns sjukdom eller ulcerös kolit. Några av de ärftliga tillstånden som ... Riskfaktorer för kolorektalcancer är viss kosthållning, fetma, rökning och otillräcklig fysisk aktivitet. Dietära faktorer som ...
Viktiga riskfaktorer innefattar rökning, dåligt kontrollerad diabetes, och ärftliga (genetiska) faktorer. Man bör också vara ...
Andra riskfaktorer är diabetes,[2] att inte vara omskuren samt förstorad prostata.[3] De komplicerande faktorerna är ganska ... Riskfaktorer är kvinnors kortare urinrör, samlag och tidigare fall av urinvägssjukdom i släkten. Hos unga friska kvinnor kan ...
Riskfaktorer är bland annat sänkt medvetandegrad, sväljningssvårigheter, alkoholism, sondmatning, och dålig munhälsa. Diagnosen ...
Riskfaktorer för kolorektalcancer är viss kosthållning, fetma, rökning och otillräcklig fysisk aktivitet.[11][12] Dietära ... faktorer som ökar risken är intag av rött eller processat kött samt alkohol.[11] Andra riskfaktorer är inflammatorisk ...
Blöjbyten och bristfällig handhygien är andra riskfaktorer för smitta från infekterade barn. Slutligen kan livsmedelsburna ...
Denna ålder används medicinskt även efter födsel för att estimera olika riskfaktorer. Eftersom en kvinnas äggceller bildas ...
Viktiga riskfaktorer är rökning, alkohol och infektion med högriskstammar av humant papillomvirus (HPV). ...
Riskfaktorer innefattar dålig kosthållning, kronisk inflammation i tarmen, adenom i tunntarmen, och celiaki.[4] ...
Andra riskfaktorer är genetiska eller till följd av infektion med simian virus 40. Diagnosmisstanke baseras ofta på lungröntgen ...
strålningsbehandling, kemoterapi samt transplantation av njure eller andra organ är riskfaktorer för osteonekros. I början av ...
tandvårdspersonal, utbildningsaspekter och riskfaktorer. 1948-1949: Gösta Glimstedt, professor i histologi, Lund 1949-1955: ...