... är inom den organiska kemin en uppsättning regler eller snarare riktlinjer för ringslutning av alicykliska ...