Rickettsia typhi, som orsakar murin tyfus, och Rickettsia felis, som orsakar loppburen fläckfeber. Ett annat exempel är ...
Murin tyfus (även kallad endemisk tyfus) orsakas av bakterien Rickettsia typhi och sprids till människor via loppor från råttor ... Den orsakas av bakterien Rickettsia prowazekii, som överförs mellan människor via klädlusen. Kunde förr orsaka stora epidemier ... Salmonella typhi respektive Salmonella paratyphi. Likheten med tyfus är orsaken till att dessa två fått ändelsen "oid" som ...