Inhibitorer till ribonukleas kan också binda sig till ribonukleas med jämförbar styrka. Dissociationskonstanten för en given ... H + ] [ OH − ] {\displaystyle K_{w}=[{\mbox{H}}^{+}][{\mbox{OH}}^{-}]} För dissociation av syror betecknas ...
Coovadia, H. (19 april 2004). "Antiretroviral agents-how best to protect infants from HIV and save their mothers from AIDS". N ... ribonukleas och integras. Ett nätverk bestående av virusproteinet p17 skyddar virusgenomet från omgivningen. Ytterst skyddas ... Donegan, E., Stuart, M., Niland, J. C., Sacks, H. S., Azen, S. P., Dietrich, S. L., Faucett, C., Fletcher, M. A., Kleinman, S. ... Kaplan, E. H. and Heimer, R. (19 april 1995). "HIV incidence among New Haven needle exchange participants: updated estimates ...