Establishment of endolithic populations of extremophilic Cyanidiales (Rhodophyta). BMC Evolutionary Biology. 6(78). 2006. ^ [a ...
Rhodophyta. Underdivision. Eurhodophytina. Klass. Florideophyceae. Underklass. Rhodymenioophyceae. Ordning. Gigartinales. ...
... eller blåalger[2] (Glaucophyta) är ett fylum encelliga alger som lever i sötvatten.[3]. I likhet med såväl cyanobakterier och rödalger har glaukofyterna klorofyll a samt fykobiliproteiner.[4] Molekylärbiologiska studier visar att glaukofyterna är den första grenen på växternas stamträd.[3] Glaukofyterna avvek tidigt; fossila fynd av glaukofyter från Prekambrium finns.[5] Kloroplasterna hos glaukofyterna (liksom hos övriga Plantae) anses härröra från cyanobakterier som tagits upp genom endosymbios. Till skillnad från övriga växter (rödalger och gröna växter) har kloroplasterna hos glaukofyterna kvar fler drag från cyanobakterierna. Till exempel har kloroplasterna fortfarande peptidoglykan mellan kloroplastmembranen.[3] En annan arkeisk egenhet är att kloroplasterna (som kallas cyaneller) helt på egen hand kan tillverka alla delar till enzymet Rubisco. (Hos de högre växterna kodar cellkärnans DNA för en mindre del av enzymet medan kloroplastens DNA kodar ...
... (Rhodophyta), är en grupp av vattenlevande alger, de flesta levande i saltvatten, gärna djupt vatten, en del i ... Sedan början på 1900-talet räknas rödalgerna som divisionen Rhodophyta. Rödalgerna ansågs länge vara delade på två grupper: ... övriga rödalger placeras klassiskt i Rhodophyta. ^ NCBI Taxonomy Browser. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Taxonomy/taxonomyhome. ...
Rhodophyta och Glaucophyta) I september 2003 såg Cavalier-Smiths livsträd ut såhär: I ovanstående träd har de traditionella ...