Användning av natriumsalicylat kan orsaka Reyes syndrom. Därför rekommenderas läkemedel baserade på salicylater inte till barn ...
Barn kan använda paracetamol vid feber utan risk för Reyes syndrom, en risk som finns med acetylsalicylsyra. Senare studier har ...
... eftersom det kopplats samma med den ovanliga sjukdomen Reyes syndrom. Framför allt Diklofenak har på 2000-talet kopplats till ...
Acetylsalicylsyra skall inte ges till barn eftersom det finns risk att drabbas av Reyes syndrom. Penicillin är den vanligaste ... feber eller scharlakansfeber En dödlig sjukdom med namnet toxiskt chocksyndrom Glomerulonefrit En sjukdom kallad PANDAS-syndrom ...
... eftersom det kopplats samman med den ovanliga sjukdomen Reyes syndrom. De främsta biverkningarna är att den kan irritera mag- ...
Reyes syndrom. S. *Smith-Lemli-Opitz syndrom. T. *Tyrosinemi typ 1. W. *Wilsons sjukdom ...
... är en potentiellt dödlig men mycket sällsynt sjukdom som kan drabba barn under tiden de tillfrisknar från någon ... Läkare varnar för att ge acetylsalicylsyra till barn under 18 år eftersom detta tros kunna utlösa Reyes syndrom. Eftersom ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
De los Reyes, Paulina & Mulinari, Diana (2005). Intersektionalitet : kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Malmö ... Klinefelters syndrom). Övrigt. Hen · Könsdimorfism (sekundära könskarakteristika) · Sexuell läggning (sexuell identitet) · ...
... eftersom det kopplats samma med den ovanliga sjukdomen Reyes syndrom. Framför allt diklofenak har på 2000-talet kopplats till ...