Retledningssystemet. 1:Sinusknutan, 6:AV-knutan, 7,8,9:His'ka bunten med skänklar. ...
Diastole Systole Retledningssystemet Hjärta Denna anatomirelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till ...
Konduktionshastigheten varierar i de olika delarna av retledningssystemet för att på så vis orkestrera de fördröjningar mellan ... Vid skador på retledningssystemet kan man behöva operera in en artificiell pacemaker. Hjärtats retledning börjar i sinusknutan ...
Skador på retledningssystemet kan ge hjärtstopp senare. Sedan januari 2015 fungerar han som assisterande tränare i Lugi. ...
Hjärtats puls genereras och fortleds genom retledningssystemet. Det består av sinusknutan, AV-knutan, His'ka bunten, höger och ...
... är ett samlingsnamn för en grupp sjukdomar som påverkar det elektriska retledningssystemet i hjärtat. Det ...
Det snabbaste området styr depolarisationstakten i hela retledningssystemet. Därför är det så att om ett snabbare område skadas ...
nodus atrioventricularis, även känd som Aschoff-Tawaras knuta), är den del av retledningssystemet som kommer efter sinusknutan ...
retledningssystemet. Autonoma fibrer Kräver nervstimulans. för kontraktion?. Ja. Nej. Nej ReferenserRedigera. *. Saladin, ...
... visar kalciumantagonisterna upp en stor selektivitet för glatt muskulatur och retledningssystemet i hjärtat, och det är därför ...
Ventrikulära extraslag utlöses av ektopiska foci i kammarmyokardiet eller från finare förgreningar av retledningssystemet i ...
När aktiveringen på detta vis inte sker genom retledningssystemet kommer depolariseringen att ta längre tid, vilket i ett EKG ... Vid ett skänkelblock eller grenblock finns det ett brott i en av hjärtats skänklar i retledningssystemet, antingen skänkeln som ...
Normalt styrs hjärtverksamheten av sinusknutan, och förmedlas via retledningssystemet - det ger en regelbunden hjärtrytm som ...
... en del av retledningssystemet som kommer efter sinusknutan Heberdens noder - NoD är även en förkortning för efternamnet Natt ...