Denna metod tros dock kunna skada den ischemiska vävnaden ytterligare och därmed leda till en så kallad reperfusionsskada. ^ " ...