Dock har studier visat att MRT inför operation inte påverkar frekvensen av återfall eller reoperation. Kirurgi - Det är ...