Religion[redigera , redigera wikitext]. 94 procent av Turkiets befolkning är muslimer,[109] av vilka över 75 procent tillhör ... Fastän staten inte har någon officiell religion eller befordrar någon, bevakar den aktivt området mellan religionerna. ... åtskillnad mellan stat och religion följde en ökning av metoderna för konstnärliga uttryckssätt. Under republikens första år ... Ali Çarkoǧlu (2004). Religion and Politics in Turkey. Routledge (UK). ISBN 0-415-34831-5. http://books.google.com/books?vid= ...
Offerhandlingar har en central roll inom zoroastrism och hinduism och andra förgreningar av indoiransk religion. Inom den ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Offer_(religion)&oldid=42205617" ...
Religion: lutheraner 72,0 procent, ortodoxa 1,1 procent, annan 1,6 procent, ingen 25,3 procent (2016)[26] ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. Majoriteten av människorna i dagens Buganda är starkt troende kristna, och det är en ... Förr i tiden trodde dock många människor i Buganda på en religion som idag dött ut. Den kallades Balubaale och berättade om en ...
Kanon (av grekiska κανών / kanon och latinets canon; 'rättesnöre', 'regel'), det eller de för en religion grundläggande ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Kanon_(religion)&oldid=33426775" ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. De allra flesta länderna i Arabvärlden har en befolkning som i första hand är muslimer ... Det till stor del persiskt påverkade Osmanska riket spred islamsk religion och traditioner till främst Anatolien och Balkan, ...
Religion, folklore och kultur[redigera , redigera wikitext]. Fåglar spelar framträdande och skiftande roller i folklore, ... Fåglar har framträdande roller i alla aspekter av mänsklig kultur från religion till poesi till populärmusik. Omkring 120-130 ... religion och populärkultur. Inom olika religioner fungera fåglar som budbärare eller präster, och ledare för en gudom, som i ...
... s författning slår ej fast religionsfrihet men individers möjlighet att utöva sin religion respekteras i allmänhet av ...
6 Demografi och Religion. *7 Kultur och utbildning *7.1 Sport. *7.2 Kända personer ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. I samband med reformationen på 1500-talet antog flertalet församlingar den nya läran. I ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. Detta avsnitt är en sammanfattning av Afrikas religion ...
الإسلام (info), al-'islām) är en monoteistisk, abrahamitisk religion som räknar Muhammed (cirka 570-632) som den sista profeten ... Den som bekänner sig till islam kallas muslim.[2] Islam är världens näst största religion (efter kristendomen), med omkring 1,6 ... Muslim är med andra ord den som aktivt och medvetet har antagit islam som sin religion (ar. dīn, av medelpersiskans daēna, " ... Islam som naturligt tillstånd och som religion[redigera , redigera wikitext]. Enligt Koranen kan inte en enda varelse, eller ...
Moral och religion[redigera , redigera wikitext]. Inom moralläran och religionsfilosofin vidhåller Locke sitt förnekande av de ...
Deras religion tros vara landets äldsta och har praktiserats sedan förhistorisk tid långt innan vare sig kristendom eller islam ... buddhism samt Axum-rikets förkristna religion (nu utdött) där huvudgudarna utgjordes av månen, solen, havet och jorden. ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. Alexander Nevskij-katedralen i Sofia är en av de största ortodoxa kyrkorna i Europa. ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. Bland religionerna utmärker sig islam (75 % av befolkningen; enligt annan uppskattning ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. På grund av sin stora kristna befolkning (en åttondel av stadens totala befolkning) är ...
... är först genom 1960-talets motkultur ny-druidism kommit att utgöra en alternativ religion på allvar (Georgianska och ...
... i samhälle och religion[redigera , redigera wikitext]. Tiden är också viktig ur ett mänskligt och socialt perspektiv. Sedan ...
När Sovjetunionen började sönderfalla i slutet av 1980-talet växte de etniska motsättningarna mellan abchazer och georgier över Georgiens steg mot självständighet. Många abchazer var emot denna, då de fruktade att ett självständigt Georgien skulle leda till att deras autonomi upphörde, och förordade upprättandet av Abchazien som en egen sovjetrepublik. Den 16 juli 1989 utbröt våldsamheter i Suchumi, i vilka 16 georgier sägs ha dödats och 137 skadats innan sovjetiska trupper efter flera dagar kunde återställa ordningen i staden. Händelserna skylldes på rivaliserande nationalistiska paramilitära grupper som provocerade fram en konfrontation. Georgien bojkottade den folkomröstning om Sovjetunionens fortlevnad som Michail Gorbatjov lät hålla den 17 mars 1991. Så gott som samtliga icke-georgier i Abchazien, 52,3 procent av befolkningen, deltog dock i omröstningen och röstade till 98,6 procent för unionens bevarande.[30][31] Större delen av den icke-georgiska ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. Kazakstan är en sekulär stat. På grund av att Kazakstan har varit en del av ...
Religion: Sjundedagsadventister, officiellt omfattande 100 % av befolkningen. *Antal arbetande: 12 (1997). *Industri: Hantverk ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. Huvudartiklar: Romersk religion, Romersk mytologi och Kristendomen. Litteratur[redigera ... Religion. Romersk religion och kejsarkult till och med 380 e.Kr. därefter kristendom.. ...
Användning inom religion[redigera , redigera wikitext]. Buddhism[redigera , redigera wikitext]. Ljus ingår i buddhistiska ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. Religiösa samfund i Österrike 1951-2014[51] År Befolkning Romersk-katolsk Andel ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. Delvis på grund av att den växande bildade eliten började misstro buddhismen förnyades ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. Sharfadin[11] är benämningen på yazidiernas religion som man inte kan konvertera till, ... "RELIGION OCH HISTORIA :: Svensk yezidiska föreningen". yezidiska.webnode.se. https://yezidiska.webnode.se/religion-och-historia ... Gud gjorde Melek Sharfadin till yazidiernas religion. Här är det alltså en ängel som skapar religionen och inte en människa. ... Folkgruppen hotades med total utrotning om de inte övergav sin religion och övergick till islam. När de vägrade attackerades ...
Drakar inom religion[redigera , redigera wikitext]. I nästan alla religioner som finns eller har funnits, har där funnits ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. Majoriteten av Angolas befolkning (53 %) är officiellt kristen. 38 % är katoliker och ...
Religion[redigera , redigera wikitext]. Makedonierna i Sverige är främst ortodoxt kristna och medlemmar i den Makedonska ... Sveriges historia · Sveriges migrationshistoria · Språk i Sverige · Minoritetsspråk i Sverige · Religion i Sverige. ...