Kanske den vanligaste användningen av affinitetskromatografi är för rening av rekombinanta proteiner. Termen ... När en lösning med olika proteiner i mobilfasen sköljs igenom fastnar endast antikroppen. Processen när det immobiliserade ...
En av de mest framgångsrika vaccinkandidaterna i kliniska prövningar består av rekombinanta antigena proteiner till ... Det är också baserat på circumsporozoit-proteinet, men har dessutom det rekombinanta (Asn-Ala-Pro15Asn-Val-Asp-Pro)2-Leu-Arg( ... PfEMP1, ett av de proteiner som är kända som variant ytantigener som produceras av Plasmodium falciparum, visade sig vara ett ... Den använder samma HBsAg-kopplade rekombinanta struktur, men innehåller inget överskott av HBsAg. Det inkluderar Matrix-M- ...
... molekyler sammansatta av två rekombinanta proteiner som levereras i en adjuvant), såsom Hybrid-1, HyVac4 och M72, och ... rekombinanta adenovirus såsom Ad35. Vissa av dessa vaccin kan effektivt ges utan nålar, vilket gör dem mer attraktiva i områden ...