Kanske den vanligaste användningen av affinitetskromatografi är för rening av rekombinanta proteiner. Termen ... När en lösning med olika proteiner i mobilfasen sköljs igenom fastnar endast antikroppen. Processen när det immobiliserade ...
... molekyler sammansatta av två rekombinanta proteiner som levereras i en adjuvant), såsom Hybrid-1, HyVac4 och M72, och ... rekombinanta adenovirus såsom Ad35. Vissa av dessa vaccin kan effektivt ges utan nålar, vilket gör dem mer attraktiva i områden ...