Reglering av genuttryck sker främst genom att olika former av proteiner binder till bestämda ställen på den regulatoriska ... Hos vissa virus består generna ibland av RNA-segment istället för DNA. Dessa RNA-gener utgör antingen direkt ett underlag för ... Det kan ske som ett misstag under replikationen av cellens genetiska material, även biologiska virus kan vara ansvariga för att ...
Om dessa gener utsätts för mutationer kan det leda till att cellcykelns reglering förändras. Detta kan ske genom att miRNA, som ... Dessa infektioner innebär att en cell som tidigare blivit infekterad av ett virus, blir vid samma smittotillfälle av en annan ... tumörsuppressorprotein som utgör ett skydd av celler från malign transformation via dess förmåga att transaktivera genuttryck ... Analysis of protein expression profiles in the thymus of chickens infected with Marek's disease virus. Virol J. 2012 Nov 1;9: ...
Baltimore utökade detta arbete och undersökte två RNA-tumörvirus, Rauscher murine leukemia virus och Rous sarcoma virus.[21][25 ... Ranjan Sen och David Baltimore 1986.[32] Deras avsikt var att identifiera kärnfaktorer som krävs för LG-genuttryck i B- ... Han flyttade sin forskargrupp till New York och fortsatte att ge kreativa bidrag till virologi och cellulär reglering. Han ... Genom att göra detta upptäckte han en distinkt klass av virus, senare kallat retrovirus, som använder en RNA-mall för att ...