I praktisk växtodling utnyttjar människan för reglering av växternas utveckling flera syntetiska substanser med ... Hormonerna styr genuttryck, gentranskription, celldelning, celldifferentiering och tillväxt. De förekommer i tre huvudklasser: ...
Regulatoriska transkriptionsfaktorer binder oftast till DNA:t längre uppströms från den gen i vars reglering de är involverade ... Observera dock att det finns fler nivåer av kontroll av genuttryck ovanför transkriptionen. ... är involverade i organismers utveckling[20]. En homeobox är ca. 120 aminosyror lång och deras DNA-bindande region består av en ... är involverade i genuttryck såsom t.ex. kromatinremodelerare och metylaser som ej har DNA-bindande regioner[1]. ...