I praktisk växtodling utnyttjar människan för reglering av växternas utveckling flera syntetiska substanser med ... Hormonerna styr genuttryck, gentranskription, celldelning, celldifferentiering och tillväxt. De förekommer i tre huvudklasser: ...