Hormonerna styr genuttryck, gentranskription, celldelning, celldifferentiering och tillväxt. De förekommer i tre huvudklasser: ... I praktisk växtodling utnyttjar människan för reglering av växternas utveckling flera syntetiska substanser med ... de kan dock påverkas av hormonliknande kemikalier från svampar och bakterier. Växternas hormonnivåer är mycket låga, vilket har ...