Positiv reglering sker istället med hjälp av en aktivator som underlättar initieringen av transkription för RNA-polymeras. ... är ett enzym som spjälkar laktoset till β-D-galaktos samt β-D-glukos vilket bakterier sedan kan ta upp energi ifrån. Den andra ... Upplaga 1:1 (Genuttryck). ... detta kallas för negativ reglering. Emellertid finns det en gen ...
Hormonerna styr genuttryck, gentranskription, celldelning, celldifferentiering och tillväxt. De förekommer i tre huvudklasser: ... I praktisk växtodling utnyttjar människan för reglering av växternas utveckling flera syntetiska substanser med ... de kan dock påverkas av hormonliknande kemikalier från svampar och bakterier. Växternas hormonnivåer är mycket låga, vilket har ...