Statsrådet är Republiken Finlands regeringsorgan. Statsrådet leds av statsministern, som väljs av riksdagen och utnämns av ...
Det statliga institutet startade sin verksamhet som regeringsorgan i och med grundlagen från januari 1947. Eftersom institutet ...
... blev regeringsorgan. Gaj dog i fattigdom, nästan glömd och misskänd, men fick sedermera upprättelse såsom en av Kroatiens ...
... (danska Grønlands Landsstyre, grönländska Naalakkersuisut) är regeringsorgan för det självstyrande Grönland. ...
I Wien inrättades ett hovråd 1527 av Ferdinand I.[9] Det fungerade som överordnat regeringsorgan till 1848. När Ferdinand blev ... eftersom geheimerådet fått för många ledamöter och blivit ohanterligt som kejserlig rådgivare och regeringsorgan för de ...
Den 26 maj 2005 godkände ett regeringsorgan ett namnbyte till Tshwane. Något beslut därom finns dock ännu inte eftersom det ...
... är halvofficiellt regeringsorgan, och tidningen kontrolleras av Egyptens informationsministerium. Tidningen har två ...
1809 års regeringsform Statsråd (regeringsorgan) ^ (engelska) "How does an Act become law? Assent". Nederländernas regeringen. ...
... flaggan infördes 1995 har den använts som förebild för ett flertal andra flaggor som antagits av myndigheter och regeringsorgan ...
Han uppmanade libyerna att utmana traditionella auktoriteter och ta över och sköta regeringsorgan själva. Instrumentet för att ...
... och utanför de allierades underrättelsetjänster och centrala regeringsorgan - om den pågående Förintelsen. Auschwitzprotokollen ...
Philby anställdes sedan och befordrades till höga och känsliga poster inom olika delar av brittiska regeringsorgan. På grund av ...
Den 6 juli 2004 invigdes den nuvarande parlamentsbyggnaden som också hyser nationens övriga regeringsorgan och förvaltning. Om ...
Svenska FN-förbundet och International Peace Bureau och fick goda kontakter med politiska partier och regeringsorgan i olika ...
Under gymnasietiden arbetade Ahlmark extra som filmrecensent i Morgon-Tidningen (Socialdemokraternas regeringsorgan) samt i ...
Sin integritet bevarade han alltid, trots att tdiningen var regeringsorgan, och han bidrog till lösningen av flera ekonomiska ...
... s Secret Service och andra regeringsorgan. Aluminiumsiktet använder ett ej förstorat svart hårkors vilket inte behöver det ...
... vissa regeringsorgan har lagstiftat namn på både engelska och franska.. D.^ Sektion sexton i Canadian Charter of Rights and ...
Den nautiska almanackan sammanställs numera genom samarbete mellan regeringsorgan för Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland ...
Beteckningen skiljer sig från statsråd som också kan vara ett regeringsorgan, men där fler medlemmar än enbart ministrar kan ...
Schweiz nuvarande regeringsorgan. Den helvetiska republikens era är fortfarande väldigt kontroversiell i Schweiz. Den ...
Eftersom den hade skapats av ett regeringsorgan, var det emot europeisk lagstiftning att överföra stamboken till en privat ...
... (NWS) är ett amerikanskt regeringsorgan och en av de sex större organisationer som tillsammans utgör ...
I och med 1809 års regeringsform fick Beredningen andra uppgifter, och ersattes som regeringsorgan av Statsrådet (vilket ...
Efter att så väl under denna tid som under restaurationen varit regeringsorgan, övergick tidningen under julimonarkin till abbé ...
Genom lagstiftning blev PNF:s stora råd formellt regeringsorgan med rätt att dra upp den enda lagliga partilistan, som i valet ...
Kuria kan syfta på: Kuria - Heliga stolens regeringsorgan, se Kurian Kuria (språk), - ett bantuspråk Kuria (distrikt i Kenya ...
Republiken Finlands regeringsorgan Statsrådet (Norge) - de sammanträden som hålls av Norges regering Statsrådet (Danmark) - ett ...
Ordbok Regeringen kan syfta på: Finlands regering - Republiken Finlands regeringsorgan, se Statsrådet (Finland) Norges regering ...
... överenskommelse med Giolittiregeringen om uppdrag att sprida offentlig information till press och regeringsorgan. I enlighet ...