En svag regeringsmakt, allmän oordning och ekonomisk röra förvärrades av centralmakternas sammanbrott i världskriget. De tysk- ...
Libris 1444756 Regeringsmakt och rättssäkerhet. Stockholm: Norstedt. 1953. Libris 779450 Utredning rörande automatiska ...
Robert lyckades aldrig grunda en fast regeringsmakt. Han dog av spetälska och begravdes i Dunfermline Abbey. Gift med Isabella ...
Den förespråkade en nazistisk regeringsmakt i Danmark och bedrev angivarverksamhet. Den uppnådde en upplaga på c:a 14 000 år ...
Pétains Vichyregim utövade regeringsmakt endast i det icke-tyskockuperade Frankrike. Både Pétain och Darlan försäkrade att den ...
En enpartistat är en auktoritär stat (ej att förväxla med totalitär stat) där ett enda politiskt parti innehar regeringsmakt. ...
Vid senare regeringsmakt arbetade partiet för att begränsa rösträtten genom Helstatsförfattningen. På 1840-talet argumenterade ...
RegeringsmaktRedigera. Regeringsmakten utövas av ett regeringsråd, Regierungsrat, med fem ledamöter valda i allmänna val. ...
Monarkisterna såg i en stark regeringsmakt en garanti för samhällsordningen och -freden. En tysk furste på Finlands tron skulle ...
Infödda kom snart också att försvinna från högre regeringsmakt och högre kyrkliga ämbeten. Efter 1075 var jarldömena i händerna ...
I valet 1998 fick Miljöpartiet en vågmästarroll som innebar en försvagning av socialdemokraternas regeringsmakt. Alltsedan dess ...
En svag regeringsmakt, allmän oordning och ekonomisk röra förvärrades av centralmakternas sammanbrott i världskriget. De tysk- ...
En svag regeringsmakt, allmän oordning och ekonomisk röra förvärrades av centralmakternas sammanbrott i världskriget. De tysk- ...
Regeringsmakt och rättssäkerhet 2. uppl. Norstedts, Stockholm 1953 Göran Söderström (red.): Sympatiens hemlighetsfulla makt. ...
Han ville inte ha någonting att göra med regeringsmakt, privat egendom, äktenskap eller stadfäst religion. En av Antisthenes ...
... överlappande maktcentra så att varje medborgare som individ löd under både delstatlig och nationell regeringsmakt. För att ...
Ming grundades av Hongwu-kejsaren Zhu Yuanzhang och har kallats "en av de största perioder av strukturerad regeringsmakt och ...
Den nya regeringen reflekterade de rådande republikanska garantiidealen för individens frihet och begränsad regeringsmakt genom ...
Libris 1656361 Demokratins vapen eller Folkombud och regeringsmakt : föredrag hållet vid socialdemokratiska vänsterns valmöte i ...
Svenska Akademiens ordbok: Demokrati ^ Arne Helldén, Regeringsmakt och demokrati (1966), s. 34 ^ Dahl, Robert A. Dilemmas of ...
Eftersom Sigismund inte ville anförtro en fullständig regeringsmakt åt vare sig rådet eller hertig Karl, förkastade han bägges ...
Arne Helldén, Regeringsmakt och demokrati (1966), s. 34 *^ Dahl, Robert A. Dilemmas of Pluralist Democracy. Autonomy vs. ...
Mänskligheten styrs av "De Tredjes Stol" (The Chair of Three), en regeringsmakt vars uppdelning består av Militären, Kyrkan och ...
Enligt det tionde tillägget till konstitutionen, är all regeringsmakt som inte tillhör den federala regeringen reserverat för ...
I Palermo bosatte sig hovet återigen i Collipalatset, och Ferdinand och Maria Karolina befriades från all regeringsmakt av ...
I partiprogrammets sista punkt förordade nazisterna en starkare central regeringsmakt, som skulle ges "obetingad auktoritet", ...
Englands regeringsmakt. Företrädare:. Engelska samväldet. Englands regeringsmakt Englands konungahus. 1660-1707 Efterträdare:. ... Skottlands regeringsmakt. Företrädare:. Engelska samväldet. Skottlands regeringsmakt Skottlands konungahus. 1660-1707 ...
... över partierna och verkade på samma gång för en oberoende och stark regeringsmakt. Svensk uppslagsbok. Malmö 1931. Delane, John ...
... "fusion av pengar och regeringsmakt." Oligarki Timokrati ^ Transcript. Bill Moyers Interviews Kevin Phillips. NOW with Bill ...
... symboler för regeringsmakt och auktoritet. Amerikanska Samoa. ...