"Sex-Dependent Effects of G Protein-Coupled Estrogen Receptor Activity on Outcome After Ischemic Stroke." Stroke 45.3 (2014): ... Östrogenreceptorn är en form av nukleär receptor. Medicinska tillämpningar[redigera , redigera wikitext]. Vid klimakteriebevärd ... "Estrogen and thyroid hormone receptor interactions: physiological flexibility by molecular specificity." Physiological reviews ...
a b c] Tony Warne et al, Structure of a β1-adrenergic G protein-coupled receptor, Nature. 2008 July 24; 454(7203): 486-491. ... Receptorerna i fråga använder G-protein som ligand. Ifrån cellytorna påverkar de cellernas adenylatcyklasaktivitet i en cAMP- ... De adrenerga receptorerna brukar grovindelas i två klasser, alfa och beta, efter vilken typ av G-protein som de använder för ... LEWIS T. WILLIAMS et al, Thyroid Hormone Regulation of β-Adrenergic Receptor Number, THE JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY Vol. ...
"G Protein-Coupled Receptors as Drug Targets: Analysis of Activation and Constitutive Activity". G Protein-Coupled Receptors as ... Man ville ha ett medel med potent 5-HT2C-receptor blockad och med mindre benägenhet för ge metabola biverkningar som följd av ... histaminerg receptor) förutspår i allmänhet små mängder av sedering; låg affinitet för alfa1-adrenoreceptorer tyder på att ... denna 5-HT-receptor blockad samt samtidigt bibehållen effektivitet. År 1986 var man säker på hur man går till väga och kemisten ...
Cannabinoid receptor localization in brain *^ Identification and cloning of three novel human G protein-coupled receptor genes ... Cannabinoidreceptor 2, oftast förkortat CB2, är ett sjudomänt transmembrant protein (kodas av CNR2-genen) kopplat till G- ... Cannabinoidreceptor 1, ofta förkortat CB1, är ett sjudomänt transmembrant protein kopplat till G-proteiner som hittas i ... The orphan receptor GPR55 is a novel cannabinoid receptor *^ GPR55 is a cannabinoid receptor that increases intracellular ...
The Epstein-Barr Virus G-Protein-Coupled Receptor Contributes to Immune Evasion by Targeting MHC Class I Molecules for ...
... har de ingen detekterbar sekvens homologi till den G-protein-coupled receptor (GPCR) familjen, till vilken djurs visuella ... Rhodopsin and G-Protein Linked Receptors, Part A (Vol 2, 1996) (2 Vol Set). Greenwich, Conn: JAI Press. sid. 1-32. ISBN 1-55938 ... är dock inte kopplade till ett G protein. Prokaryota halorodopsiner är ljusaktiverade kloridpumpar. Encelliga flagellat alger ... Rodopsin eller synpurpur är ljuskänsliga G-proteinkopplade receptorer i ögat, som gör det möjligt att se även vid svaga ...
Molecular recognition of parathyroid hormone by its G protein-coupled receptor, PNAS April 1, 2008 vol. 105 no. 13 ^ John, ... Det finns två klasser sådana receptorer, PTHR1 och PTHR2, båda är G-proteinkopplade. PTHR1 finns i ben och i njurar, och ... Denna paradoxala påverkan från magnesium beror på att G-proteiner är involverade (vilket alltid ger likartade paradoxala ... Prager G, Niederle B (October 2002). "Kinetic analyses of parathyroid hormone clearance as measured by three rapid immunoassays ...