Reaktionstid 1. 5. Yordanis García. Kuba. 49.66. SB. 830. 0.189 2. 3. Aliaksandr Parchomenka. Vitryssland. 50.71. SB. 782. ...
Reaktionstid. Tid. Noteringar. 1 . 4. Veronica Campbell-Brown. Jamaica. 0,172. 21,74. PB. ...
Den som har långsammast reaktionstid får en elektrisk stöt. 60.000 55.000 35.000 45.000 50.000 45.000 75.000 och populäraste ...
Reagenset är aktivare än fosforpentasulfid som ofta behöver högre värme och längre reaktionstid. ...
Palladium-baserade sensorer är starkt temperaturberoende vilket gör deras reaktionstid alltför lång vid låga temperaturer. ...
Hans reaktionstid var loppets näst sämsta. Och vinden var 0,0 m/s. 20 augusti 2008 blev det guld även på 200 meter och på nytt ...
Ofta bildas mellanprodukter som sedan sönderfaller och bildar det fissila ämnet, ibland med flera veckors reaktionstid. Exempel ...
Fördelen med luntsnapplåset var att systemets reaktionstid minskade. Nackdelen var att luntan ofta slocknade vid varje skott, ...
Reaktionstid från målspårning till robotavfyrning är 22 sekunder. 9K37 använder övervakningsradarn 9S18 "Tube Arm"/9S18M1 "Snow ...
... reaktionstid och uppmärksamhet. Dessa störningar hör dock ihop med ruset i sig.[66] ...
... minskar den psykomotoriska förmågan (motorik och reaktionstid), koncentrationsförmågan och uppmärksamhetsförmågan. Enskilda ... Effekterna kan inkludera försämrad motorik och reaktionstid, försämrad koncentrationsförmåga, försämrad uppmärksamhetsförmåga, ...
... reaktionstid och temperatur. Denna sulfosyra används för tillverkning av olika färgämnen som pyraminorange och sulfonazurin. ...
Att den drevs av flytande bränsle och därför behövde tankas innan avfyring gjorde att dess reaktionstid var för lång för att ... År 1965 påbörjades ett program för att ytterligare förkorta Pershing-robotens reaktionstid. Ett avancerat hydraulsystem gjorde ... Pershing Ia - Modell utvecklad för snabbare reaktionstid, ersättare för MGM-13 Mace. Vapenbärare: M790 robottrailer. Pershing ... 1956 att PGM-11 skulle ersättas av en version av Redstone med fast bränsle vilket skulle kombinera kortare reaktionstid med en ...
Precis som med reaktionstid så ligger flytande intelligens på sin topp i de unga vuxenåren men börjar sedan sjunka gradvis vid ...
... är en abstrakt datorspelsgenre som fokuserar på fysiska utmaningar, däribland reaktionstid och koordination. Genren ...
... är en erfarenhet de flesta genomgår under uppvaknandet genom nervbanornas reaktionstid. När ljuset träffar en receptor åtgår ...
Erfarenheter från Italien visade att flygbaser i brohuvudet var fördelaktigt med avseende på reaktionstid och räckvidd. En ...
I Junior dragracing kvalar man på reaktionstid dvs från att det blir grönt tills det kommer iväg. Och om man rödlyktar ( ...
Andra fördelar med ESSM jämfört med Sea Sparrow är kortare reaktionstid, en okänslig stridsspets och möjligheten att dela ...
Följande mätpunkter är de vanligaste: Reaktionstid, 60-feet, 100-meter + hastighet vid 100-meter, 201-meter + hastighet vid 201 ... från start till mål på kortast möjliga tid inkluderat reaktionstid. Två fordon tävlar mot varandra åt gången och på senare tid ...
Enligt forskning kan man visa på en avsevärt förbättrad reaktionstid hos föraren då hjärnan omedelbart kan förstå att en ...
Avkastningen i form av massa och energi från torrefiering beror främst på temperatur, reaktionstid och biobränsletyp under ...
... reaktionstid och uppmärksamhet. Dessa störningar hör dock ihop med ruset i sig. I ett dubbelblindtest med engångsdoserna 7,5 ...
Dessa startblock känner av löparens reaktionstid och en signal går till domaren ifall någon har en reaktionstid som är snabbare ...
... som scenariot med en eller flera inkommande sjömålsrobot presenterar gör att systemen måste ha mycket kort reaktionstid och det ...
... reaktionstid och uppmärksamhet (dessa störningar hör dock ihop med ruset i sig): Lätt eufori (eller stor, beroende på sorten av ...
Människans reaktionstid - den minsta tid som förflyter mellan vad psykologerna kallar stimulus och respons Reaktivitet - ...
... då råttorna observerats ha fått en minskad tröskel för epileptiska anfall samt en reducerad reaktionstid i det så kallade ...
Människans reaktionstid ligger på ca 200-300 ms. I löpning med »starting blocks« räknas det som tjuvstart om personen i fråga ... Reaktionstid är den minsta tid som förflyter mellan vad psykologerna kallar stimulus och respons. Den varierar för olika ... Om flera olika stimuli används och endast ett skall utlösa ett svar, talar man om diskriminativ reaktionstid, och om olika ... "reaktionstid - Uppslagsverk - NE" (på sv). www.ne.se. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/reaktionstid. Läst 25 ...
Hans reaktionstid var loppets näst sämsta.[12] Och vinden var 0,0 m/s. ...