... är alla radioisotoper av svavel relativt kortlivade. 35S bildas från kosmisk spallation av 40Ar i atmosfären. Den har en ...
Liksom alla positronemitterande radioisotoper, har 18F en möjlighet att sönderfalla genom elektroninfångning. I det här fallet ...
Alla andra radioisotoper har halveringstider under 20 sekunder, de flesta under 20 millisekunder. Den minst stabila isotopen är ...
Alla andra radioisotoper har halveringstider under en timme, de flesta under en sekund. De mest kortlivade isotoperna är 29Cl ...
Utöver 26Al, har alla radioisotoper halveringstider under 7 minuter, de flesta under en sekund. Isotoper lättare än 27Al ...
Alla andra radioisotoper har halveringstider kortare vän 13,85 sekunder, de flesta under 20 millisekunder. Den minst stabila ... Dessa två radioisotoper av beryllium bildades troligen på grund av solfläckscykeln och solaktiviteten, eftersom detta påverkar ... Det är också ett mononuklidiskt grundämne, eftersom dess radioisotoper har så korta halveringstider att ingen av dem är ...
Alla andra radioisotoper har halveringstider under en minut, de flesta av dem under en sekund. Den mest kortlivade neonisotopen ...
Alla andra radioisotoper har halveringstider under två timmar, och de flesta av dem under en minut. Den minst stabila ...
Alla andra radioisotoper har halveringstider under en minut och de flesta av dem under en sekund. ...
Exempelvis har grundämnena radon, uran och plutonium enbart radioisotoper. Nya nuklider, främst transuraner, hittas med jämna ...
Exempel på radioisotoper, eller ligander, som används vid SPECT-undersökningar: Den radioligand som är den mest använda vid ...
Neutronerna används för neutronaktivering, analys av materialegenskaper, produktion av radioisotoper och för utbildning. ...
... er är ligander som har blivit märkta med radioisotoper för att kunna användas inom medicin till exempel vid PET och ...
14 radioisotoper är kända, den mest stabila är 15O med en halveringstid av 122,24 sekunder och 14O med en halveringstid på ...
Det finns även en kärnisomer, 11mN. Alla radioisotoper är kortlivade, den mest långlivade en är 13N med en halveringstid på ...
Helium har 9 kända isotoper, varav 2 är stabila (3He och 4He). Alla radioisotoper är kortlivade, den mest långlivade är 6He med ...
... har alla andra radioisotoper halveringstider under en minut, de flesta under en sekund. Den minst stabila isotopen är 18Na, med ...
Blandt de øvrige 28 radioisotoper skiller 150Gd sig ud med en halveringstid på 1,79 millioner år, mens alle de øvrige isotoper ...
Man kan upptäcka dem genom att utföra en SPECT med en vita blodkroppar märkta med radioisotoper av indium, det vill säga man ...
Han arbetade 1948-1957 som nobelpristagaren Artturi Virtanens assistent och var en av dem som introducerade radioisotoper vid ...
19 radioisotoper af berkelium er blevet karakteriseret, hvoraf de mest stabile er 247Bk med en halveringstid på 1.380 år, 248Bk ...
Utöver 26Al, har alla radioisotoper halveringstider under 7 minuter, de flesta under en sekund. ...