I vissa sammanhang kan radioaktiva substanser (radiofarmaka) injiceras i blodbanan eller drickas. Radiojod, I-131, är en vanlig ...
Detta är viktigt bland annat för att kunna dosera radiofarmaka vid behandling mot cancer. Isotopkemin behandlar kemiska ...
Detta är viktigt bland annat för att kunna dosera radiofarmaka vid behandling mot cancer. Joniserande strålning ger som regel ... Detta är viktigt bland annat för att kunna dosera radiofarmaka vid behandling mot cancer. Industriellt utnyttjas strålningskemi ...
... medel V06 Näringspreparat V07 Tekniska hjälpmedel V08 Kontrastmedel V09 Diagnostiska radiofarmaka V10 Terapeutiska radiofarmaka ...
... är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification ...
... är en del av klassificeringssystemet ATC (Anatomical Therapeutic Chemical Classification ...