Radioaktivt nedfall: 5-10 % av energin. EMP: Elektromagnetisk puls, se nedan. De exakta siffrorna beror på hur vapnet utformats ... Dessa vapen kommer att ha en mindre neutronstrålning, men de kommer att ge upphov till ett betydligt större radioaktivt nedfall ... Detta kallas allmänt för radioaktivt nedfall (även när det rör sig om rent inducerad radioaktivitet). Nedfallet består av dessa ... Rent teoretisk skulle emellertid dessa inte ge upphov till något radioaktivt nedfall, utan deras effekt skulle endast utgöras ...
strontium och cesium från radioaktivt nedfall. En del av namnen antyder växtens användning som medicinalväxt. Marie Eriksson: ...
En icke önskvärd bieffekt skulle dessutom bli kraftigt radioaktivt nedfall.[6] Se även[redigera , redigera wikitext]. *Lågtryck ...
Valborg 1986 firades under radioaktivt nedfall från Tjernobylolyckan 26 april. Uppsala var en av de regioner som drabbades.[39] ...
... drabbades hårt av radioaktivt nedfall vid Tjernobylhaveriet 1986. Vittersjön ingår i det delavrinningsområde (674947 ...
Mindre mängder radioaktivt nedfall drabbade stora delar av Europa. Olyckans eftermäle medförde bättre internationellt samarbete ... Bilder & media Kärnkraft Kärnkraft i Sverige MOX-bränsle Upparbetning Slutförvaring Radioaktivt avfall Sellafield ( ... av reaktorn samt att grafiten som användes som moderator började brinna vilket gjorde att en stor mängd radioaktivt stoft ...
Staden drabbades av radioaktivt nedfall vid Tjernobylolyckan år 1986 och påverkas fortfarande. Aaron Lebedeff, tenor Dick ...
... radioaktivt nedfall och liknande sändas. Luformeddelandena sändes med tal, ursprungligen med frekvenser strax ovanför det ...
Stora delar av regionen förorenades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan i april 1986. ^ [a b] Численность населения ...
Stora delar av oblastet förorenades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan i april 1986. Flera städer finns inom ...
Staden hör till de städer som drabbades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan 1986. Städer i Homieĺs voblasć ...
Radioaktivt nedfall sveptes av vinden över halvön Dunaj och ut över Peter den Stores bukt. Tio besättningsmän omkom omedelbart ...
Ungefär 35 procent av regionens yta förorenades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan i april 1986. Regionen är ett av ...
Dock medför metoden stora mängder radioaktivt nedfall som sprids världen över med vinden för att därefter regna ner och orsaka ... producerar det endast en ringa mängd radioaktivt nedfall. Om explosionen däremot river upp hål i markytan kan det läcka ut ... Metoden producerar stora mängder radioaktivt regn och dimma som förgiftar närliggande båtar och ger allvarliga konsekvenser för ... betydande mängder radioaktivt damm, jord och smuts som leder till miljöpåverkan. Majoriteten av testerna som utfördes av USA ...
Sverige blev påverkat då regnmoln band radioaktiva partiklar som drev med vinden och orsakade radioaktivt nedfall över vida ... Karta över spridningen av radioaktiv nedfall från Tjernobylolyckan. De tre områden som drabbats hårdast utanför Ukraina är ... Motsvarande upptäckt gjordes i Finland: känslig utrustning visade radioaktivt utslag på en person som kom in till sin ... Radioaktivt cesium hamnade i marker och vatten i delar av Sverige efter nedfallet från kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986. ...
... kallas den radioaktiva beläggning som kan orsakas av radioaktivt nedfall efter en kärnkraftsolycka eller en ...
Isotoptabell Radiak Radioaktivt nedfall Stabil isotop Syntetiskt grundämne ^ http://www.iaea.org/NewsCenter/News/2007/ ...
Isotopen strontium-90 förekommer i radioaktivt nedfall efter atombomber och i utbränt kärnbränsle, och har en halveringstid på ...
1954 drabbades Rongelap och Rongrik av radioaktivt nedfall efter en provsprängning på Bikini och befolkningen evakuerades till ...
... misstänkte att cancern orsakats av radioaktivt nedfall från kärnvapentest som gjorts i närheten av filmens inspelningsplats. ...
Staden är belägen 100 kilometer nordväst om Tjernobyl och den drabbades hårt av radioaktivt nedfall vid Tjernobylolyckan år ...
Stora delar av jordbruksdistrikten i södra Vitryssland blev kontaminerade av radioaktivt nedfall och är sedan dess avstängda ...
Dessutom förfogade anläggningen över dekontamineringsanläggningarna för rengöring från radioaktivt nedfall och ursprungligen ...
I övrigt bör betydelsen av nedfall i närområdet kunna kvantifieras via av myndigheter observerat radioaktivt Cesium och Jod i ... återställs kvarstår dock en förhöjd strålningsnivå som har med nedfall från bränderna i torrlagda bränslebassänger att göra. ...
... hade en teoretisk maximal sprängverkan på 100 megaton trotyl men skulle då orsaka mycket mera radioaktivt nedfall. För att ...
Den 1 mars 1954 drabbades Rongerik och Rongelap av radioaktivt nedfall efter en provsprängning på Bikini och befolkningen ...
... kärnvapenladdade jaktrobotar var att de inte kunde användas mot mål på låg höjd i eget luftrum av risk för radioaktivt nedfall ...
Bland övrig utrustning märks en dekontamineringsanläggning för rengöring från radioaktivt nedfall och ursprungligen 250 ...
Den 1 mars 1954 drabbades Ailinginae, Rongelap, Rongrik och Utirik av radioaktivt nedfall efter en provsprängning på ...
... och på så vis minimera risken för exponering av radioaktivt nedfall. Till skillnad från tidigare jagartyper, vars överbyggnad ...
Radioaktivt nedfall. *Radioisotopgenerator. *Reaktorfysik. *Rivnes kärnkraftverk. *Rostov kärnkraftverk. S. *S3W-reaktor. *S4W- ...
Dessutom förfogade anläggningen över dekontamineringsanläggningarna för rengöring från radioaktivt nedfall och ursprungligen ...
... men som inte skyddade mot strålning eller radioaktivt nedfall). Luftvärnskulsprutan på torntaket togs bort eftersom den ansågs ...
Ungefär 35 procent av regionens yta förorenades av radioaktivt nedfall efter Tjernobylolyckan i april 1986.[3][4] ...
Det har vidare påståtts att 510 ton 60Co skulle räcka för att täcka hela jorden med ett sådant nedfall. Det är ett scenario som ... Den långa halveringstiden innebär framför allt två viktiga saker: Radioaktivt damm hinner spridas mycket långt innan det blir ... detonation blir kobolt utsatt för radioaktiv strålning i form av neutroner som då skulle göra materialet extremt radioaktivt ...
... både med skydd mot radioaktivt nedfall och med förberedelser för en eventuell svensk atombomb. 1959 disputerade han med en ... avhandling om hur strontium från nedfall efter kärnexplosioner kunde ansamlas i människors skelett. Rolf Björnerstedt var 1964 ...