Relation mellan halveringstid och radioaktivitet[redigera , redigera wikitext]. Enkelt uttryckt kan man säga att ju längre ...
Radioaktivitet. Halveringstid. stabil. Henfall. Alfahenfall. Helium-4 er en ikke-radioaktiv isotop av grunnstoffet helium. Den ...
... radioaktivitet= ,diagnos= ,löslighet= ,typlokal= ,övrigt= ,ref= }} ...
Radioaktivitet. Ingen. Uvarovit, kalkkromgranat, Ca3Cr2Si3O12, är ett mörkt smaragdgrönt mineral. Det upptäcktes 1832 av ...
Radioaktivitet. Icke-radioaktiv. Övrigt. Omagnetisk. Tridymit, SiO2, är en högtemperaturpolymorf av kiseldioxid och förekommer ...
Radioaktivitet og reaksjon med syre er også viktige indikatorer. Mineraler må være stabile ved 25°C, med noe unntak av ... Radioaktivitet. Noen mineraler er naturlig radioaktive fordi de inneholder radioaktive grunnstoffer som uran eller thorium. ...
... en är den joniserande strålning som orsakas av naturlig radioaktivitet. I Sverige ger den i genomsnitt en ... Artikeln handlar om naturlig radioaktivitet. För 3-kelvin-strålningen, se kosmisk bakgrundsstrålning. ...
... komma bort från metoder med radioaktivitet. Därför har RIA och andra besläktade analysmetoder som är beroende av radioaktivitet ... En ökning av mängden substans i provet gav därigenom en ökning av mängden bunden radioaktivitet, man hade erhållit en positiv ... Efter tvätt, för att ta bort den lösa radioaktivitet som inte följt med vid dekanteringen, mäter man radioaktiviteten. En hög ... År 2008 finns endast några få metoder kvar där radioaktivitet kommer till användning, och alla viktiga klinisk-kemiska analyter ...
Ingen radioaktivitet kan dock uppmätas [10].. * 22 september - Den latenta fiendskapen mellan Iran och Irak övergår i krig[3]. ...
Ka-27E - Helikopter utrustad för att mäta radioaktivitet. Ka-27REP - Helikopter utrustad med kraftiga störsändare. Ka-28 - ...
Ghouls: Människor som har blivit exponerade för radioaktivitet. De är inte så bra stridskämpar, men de har god perception och ...
Betydande spridning av radioaktivitet inom anläggningen kan ha förekommit. eller Överexponering på någon anställd på ...
På senare år var han mycket intresserad av radioaktivitet. Han fick patent på en metod att dra ut radium ur mineraler, bland ...
På McGill studerade han radioaktivitet tillsammans med Ernest Rutherford. De lyckades visa att radioaktivt sönderfall medför ...
I samband med detta läckte radioaktivitet ut i ubåten. Hon återvände till Severomorsk i ytläge där ett depåfartyg förtöjdes ...
Dess specifika radioaktivitet är 1,885 x 109 TBq/g och dess livslängd är 15,87 sekunder. Huvudartikel: Fluor-21 21F är en ... Dess specifika radioaktivitet är 4,78 x 109 TBq/g. Endast en kärnisomer (långlivat exciterat kärntillstånd), 18mF, har ...
Vid detaljprospektering mäter man även berggrundens ledningsförmåga, självpotential och radioaktivitet. Geokemiska mätmetoder ...
De kunde även förses med utrustning för att upptäcka radioaktivitet. Yellow Aster-radarn gav den kapacitet att övervaka stora ...
Metoder som också påstås kunna driva ur radioaktivitet ur kroppen. Till Sverige kom Narconon 1972 och har idag behandlingshem i ...
Besökare möts av en avskräckande skylt med texten "Stopp". En annan skylt bär en symbol som varnar för radioaktivitet. ...
... upptäcktes 1898 av Marie Curie när hon undersökte pechbländets radioaktivitet. Grundämnet är uppkallat efter Marie ...
Dess specifika radioaktivitet är 4,78 x 109 TBq/g.. Isomer[redigera , redigera wikitext]. Endast en kärnisomer (långlivat ... Dess specifika radioaktivitet är 1,885 x 109 TBq/g och dess livslängd är 15,87 sekunder. ...
23:10 Hög radioaktivitet i vatten i (turbinhuset) kondensorkällaren block 1. 26 mars[redigera , redigera wikitext]. 10:10 ...
Det finns en utbredd uppfattning att radioaktivitet smittar genom sin strålning. Det är sant rörande neutronstrålningen vilken ...
När de kom i kontakt med radioaktivitet fick Dak enastående krafter. Han blev en levande lermassa och kunde töja sig, ...
Skador från radioaktivitet kommer i de flesta fall att vara försumbara i förhållande till de oerhörda skadorna från ... Radioaktivitet kan på detta sätt föras med vinden långt bortom vapnens sprängverkansområde. Vid explosioner i eller nära vatten ... Även utan kvarstående radioaktivitet är dock radioaktiviteten hos bestrålade material mycket hög i samband med själva ... Detta kallas allmänt för radioaktivt nedfall (även när det rör sig om rent inducerad radioaktivitet). Nedfallet består av dessa ...
Brewer-D) Jak-28RR - Spaningsplan med uppgift att upptäcka och mäta radioaktivitet. Jak-28P - Jaktflygplan byggt för PVO med ...
Lefkowitz har med hjälp av radioaktivitet kunnat påvisa flera sådana här mottagare. Han utvann receptorn från dess gömställe i ...
Hon är mest känd för sitt arbete inom nukleära transmutationer och radioaktivitet. Ernest Rutherford, som handledde hennes ...
Monitering i skorstenen verifierar att utsläppen av radioaktivitet vid normaldrift är mycket små. ...