I samma ordning återfinns även till exempel rabiesvirus. Bornaviruset har det minsta genomet i sin ordning (8900 baspar) och är ...
man kan också tänka på rabiesvirus eller de ovannämnda mjuka kvalstren. Båda leder oftast till döden för värden, men efter att ...
... en är särskilt känsliga för rabiesvirus, och sprider dessa också vidare till andra däggdjur inom utbredningsområdet. ...