Han publicerade uppsatser i patologi, röntgendiagnostik och röntgenterapi samt om sjukhusorganisation och ...
Han publicerade ett trettiotal vetenskapliga uppsatser, vilka huvudsakligen behandlade röntgendiagnostik, röntgenterapi och ...
Sandström utgav en mängd arbeten i röntgendiagnostik och röntgenterapi, bland annat om röntgenfotografering av gallvägarna och ...