Andra artiklar behandlar pyuri hos barn och vissa reumatiska barnsjukdomar. I en rad kongressberättelser (1877, 1884, 1894, ...
Endast i sällsynta fall innehåller urinen blod (hematuri) eller synlig pyuri (var i urinen). Hos unga barn kan feber vara det ...