Pyridoxalfosfat kan också bildas av B6-vitaminerna pyridoxal och pyridoxamin. Vitamin B6 är därför nödvändigt vid bildande av ... Vitamin B6 är ett samlingsnamn för ämnena pyridoxin, pyridoxamin och pyridoxal. Pyridoxin kan också användas som samlingsnamn ... pyridoxamin eller pyridoxal). Således kan långvarig överdosering (mer än 200 mg/dag) leda till allvarliga och smärtsamma ...
b) Pyridoxin + pyridoxamin + pyridoxal (C8H9NO3) Den gula färgen beror på närvaron av karotin, som människan behöver få i sig ...