Pyridoxalfosfat kan också bildas av B6-vitaminerna pyridoxal och pyridoxamin. Vitamin B6 är därför nödvändigt vid bildande av ... B-vitaminerna ombildas i kroppen till pyridoxalfosfat, vilket därefter kan verka som koenzym eller ombildas ytterligare. ... Såsom pyridoxin bildar vitaminet koenzymen pyridoxalfosfat som ingår i syntesen av serotonin, noradrenalin, aminosyror, ...
Pyridoxalfosfat (vitamin B6) är en nödvändig kofaktor i den här reaktionen och ibland administreras med L-Dopa, oftast i ...
A11HA05 Biotin A11HA06 Pyridoxalfosfat A11HA07 Inositol A11HA30 Dexpantenol A11HA31 Kalciumpantotenat A11HA32 Pantethine Inga ...