Vitamin B6 är en grupp B-vitaminer vilka kemiskt sett är pyridiner. B-vitaminerna ombildas i kroppen till pyridoxalfosfat, ...
... amider och pyridiner. Dippels olja brukades tidigare som antihysteriskt och krampstillande medel i prinsens droppar och ...
... pyridiner. Akrolein kan användas som tårgas och är även irriterande för näsan. Redan den allra minsta mängd akroleinånga känns ...
Ämnet är en klorerad analog av nikotin, som syntetiserades 1985 av Bayer AG. Tillverkningen utgår från 2-klor-6-formylpyridin som efter en lång reaktionskedja som löper genom etylendiamin, natriumborhydrid, bromcyanid och slutligen salpetersyra ger Imidakloprid, som förekommer i två isomera former med olika fysiska egenskaper. Olika bruksfärdiga beredningar för olika ändamål saluförs under ett stort antal handelsnamn. Många tillverkas av Bayer, men det finns även andra tillverkare. ...
Pyridiner. *Hormonstörande ämnen. Dolda kategorier: *Ej uppdaterad 2015-08. *Ej uppdaterad-samtliga ...
... , som såldes under namnet Zelmid i Sverige, var ett antidepressivum och det allra första preparatet av typen selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI. Tillverkare var Astra; nobelpristagaren Arvid Carlsson ledde framtagandet av substansen. Det lanserades under 1982 men drogs tillbaka redan i september 1983 på grund av att det uppdagats att preparatet medförde en risk för ovanliga men allvarliga biverkningar i lever och det perifera nervsystemet. Efter tillbakadragandet kunde preparatet förskrivas på licens. Zimelidin var specifikt för återupptaget av serotonin men något mindre potent än dagens SSRI. Det var en stor nyhet främst på grund av mindre antikolinerga biverkningar jämfört med tricykliska antidepressiva som då dominerade marknaden, samt en annorlunda verkningsprofil, med bland annat effekt mot ångesttillstånd, förutom antidepressiva egenskaper (på samma sätt som dagens SSRI). Att zimelidin drogs tillbaka så snabbt kan ses mot bakgrund av ...
... kan bildas i kroppen från aminosyran tryptofan som finns i proteiner i kosten, och därför behöver inte den fulla mängden niacin intas i färdig form.[2] För att bilda 1 mg niacin behövs 60 mg tryptofan, och en representativ tryptofanhalt i protein är 1 procent. Rekommenderat dagligt intag av niacin är således uttryckt i niacinekvivalenter (NE) som motsvarar 1 mg niacin, 60 mg tryptofan respektive 6 g genomsnittligt protein, och niacinintaget från alla dessa källor skall summeras. För barn är rekommendationen 5-12 NE, för kvinnor 13-15 NE (gravida och ammande: 17-20 NE), och för män 15-20 NE.[3] Niacin finns bl.a. i mejeriprodukter, ägg, berikat bröd, fisk, magert kött, grönsaker, nötter och fågel.[1] ...