Vladimir Betz beskriver de stora pyramidceller som senare får beteckningen Betz celler. Taggtråden uppfinns av Joseph Glidden. ...
Lamina pyramidalis interna (ganglionaris) som innehåller pyramidceller större än de i lager 3. Hos motoriskt cortex syns i ... är ett inte särskilt skarpt avgränsat avsnitt från lamina granularis externa som innehåller pyramidceller, dessa har fått sitt ...
... har liksom hjärnbarken motoriska pyramidceller och sensoriska kornceller. Här finns dock endast ett lager med ...
Pyramidceller i cerebellum, eller lillhjärnan, tar signaler från primära motorcortex om den avsedda rörelsen och jämför detta ... Här tas signalen emot av pyramidceller (även kallade övre motorneuron), som bearbetar signalen och skickar en impuls till ...