Om den ankommande är en partner från fjolåret är hotgesterna svagare och övergången till ömsesidig putsning sker betydligt ... Tack vare huvudets stora vridbarhet kan samtliga områden på kroppen nås, men komplett putsning av fjäderdräkten åstadkoms bara ...
För invändig putsning. En fördel med gipsputs är att man kan få väggytan helt färdig vid själva putsningen, till exempel behövs ... B- och C-bruk är idag vanligast vid putsning. D och E används främst till äldre byggnader. De olika sorterna av putsbruk ... Blandas 1 del kalk till 3 delar sand till murning samt putsning. En gammal fasad som putsats med rent kalkbruk skall inte ... Lerbruk användes och kan användas både för murning och putsning. Schamotteleran är en variant som har särskilda värmetåliga ...
Social putsning. Hitta fler artiklar om fåglar med Fågelportalen. Grå skriktrast[2] (Turdoides malcolmi) är en fågel i familjen ...
ISBN 91-7332-293-8 Bruk - murning - putsning. Stockholm: Statens Råd för Byggnadsforskning. 1966. Libris 443528 Jönsson Tage, ...
De behöver endast genomgå en putsning och rensning. Blekta material måste genomgå mer omfattande procedurer genom att svedas, ...
En putsning av det tidigare rekordet med 40 grader. Det gör att material nu kan bli supraledande utan konstgjord kylning då den ...
Putsning hänvisar till att ta bort topparna av grenarna. Detta är det bästa sättet att bibehålla en tuja. Man ska inte klippa ...
Gemensam putsning stärker familjebanden, och utbölingar möts med fientlighet. För att försäkra sig om att "grannarna" håller ...
Djuret tvättar ofta sig självt, även social putsning förekommer. Den sibiriska jordekorren går i ide (torpor) under vintern. ...
Putsning görs traditionellt på en fasad med luft och dräneringsspalt bakom. Från 1990-talet har putsning utan denna spalt gjort ...
Denna är gjord av koppar och krävde putsning efter varje användning. Diskho Diskbänksrealism ^ Svenska Akademiens ordbok: ...
Nästa putsning blev 1940, när träsnidare Emil Sandberg skulpterade en ny dörrport. Idag rymmer byggnaden privata bostäder. ...
Dessa fylldes med armerade betongplattor som ytbehandlades för putsning med rent kalkbruk. Grundmurar och trapplopp utfördes i ...
Sociala band mellan hane och hona skapas genom ömsesidig putsning och ljud. Om honan är parningsvillig föds en enda unge efter ...
Sentida interiör putsning har tagits bort och medeltida kalkmålningar är åter synliga. Kyrkan i Hov uppfördes under 1100-talet ...
Dessa fylldes med armerade betongplattor som ytbehandlades för putsning med rent kalkbruk. Grundmurar och trapplopp utfördes i ...
Ibland fogas med murbruk, i en del fall kombinerat med utvändig putsning. Man tycks ha varit medveten om att kallmuren ...
Putsning är livsviktig för att underlätta isolering och hålla fjäderdräkten oljig och vattenavvisande. Kejsarpingvinen är som ...
Då skedde lagning, putsning och avfärgning av kyrkans samtliga fasader, samt tornets klockvåning. Vidare blev kyrkans ...
Under de sista åren tog verkstaden bara emot kopparkärl för putsning och reparation. År 1983 stängdes verkstaden för gott. ...
Putsning av en lantbyggnad av jord i pueblon Los Caballos (Paysandú, Uruguay). ...
Fåglarna i gruppen vilar sida vid sida och ägnar sig även åt gemensam putsning. De viktigaste bopredatorerna utgörs av ...
Stålborstar används till bland annat till putsning av metall och viss del även slipning. Det kan antingen vara en roterande ...
... kan användas för att till exempel fylla ut murbruk, eller lerbruk, med vid putsning. När putsning av väggar bitvis blir ...
Som uppfordring till putsning sätter alltså den ena nacke, huvud eller strupe mot den andra. Partnern drar nu på det erbjudna ...
I arbetsuppgifterna ingick putsning av kopparbunkar, motionering av liten hund, bakning, diskning, städning och mannekäng i ...
Ett stenkast bort på Hövitsmansgatan hyrde man källarlokaler i en annan bostadsfastighet för gjutning, putsning och ...
Detta manifesteras också vid putsning av silver med silverputsmedel, som innehåller ämnen som kemiskt omvandlar silversulfid. ...
Bland annat omfattar detta en sorts dans, de badar tillsammans, matar andras ungar, erbjuder varandra gåvor och putsning. ...
Partnerna genomför vanligen matning, näbbkontakt och putsning med varandra, i allmänhet efter att fåglarna har bildat par och ... som har utvecklats från icke-signalerande handlingar som putsning, justering av fjäderposition, hackande och andra beteenden. ...