... är den enklaste föreningen i gruppen puriner. Puriner och pyrimidiner uppgör gruppen kvävebaser. Dessa är en fundamental del av ... http://www.ostertull.se/dmdocuments/gikt_dietrad.pdf Puriner Pyrimidiner Denna artikel inom organisk kemi saknar väsentlig ...
... är den enklaste föreningen i gruppen puriner. Puriner och pyrimidiner uppgör gruppen kvävebaser. Dessa är en fundamental del av ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
... hör till den grupp av heterocykliska föreningar som kallas puriner. Det kemiska namnet är trihydroxipurin eller ...
Wacław Szybalski bevisade på 1960-talet att i bakteriofags kodande sekvenser överstiger puriner antalet pyrimidiner. Det här ...
Nivåerna av S-adenosylhomocystein ökar eftersom adenosindeaminas är ett viktigt enzym i återanvändandet av puriner, en process ... Adenosindeaminas är ett enzym är involverat i metabolismen av puriner, det deaminerar nukleotiden adenosin till inosin genom ... Båda dessa ämnen (S-adenosylhomocystein och puriner) hämmar utvecklingen av omogna lymfocyter, en viktig cell i immunförsvaret ...
Överdriven aktivitet hos detta enzym leder till en för stor bildning av puriner. Alla dessa puriner kommer inte behövas och då ... är ett viktigt steg i syntesen av puriner och pyrimidiner. ...
Levern tillverkar urinsyra från puriner, vilka delvis intas med föda och delvis tillverkas av kroppen. Om det av någon orsak ... Gikt kan uppstå efter behandling med vätskedrivande medel, av proteinrik mat med mycket puriner, och efter stort intag av ...
... och borde generellt sett undvikas av astmatiker och personer med gikt eftersom guanylater metaboliseras till puriner. Då ämnet ...
... eftersom patienter med denna enzymbrist inte kan metabolisera puriner på ett korrekt sätt. Istället ackumuleras metaboliten 2,8 ...
... puriner eller pyrimidiner), vilken ofta är en uracilgrupp som bildats då cytidin deaminerats. Detta gör att enbart fosfo- ...
... puriner, pyrimidiner, aminosyror, kolväten, alkoholer med flera. Särskilt förekomsten av puriner och pyrimidiner med detta ...
... kan användas för att bilda proteiner, oligopeptider, puriner, pyrimidin, nukleinsyror och L-arginin Det finns ... är att L-aspartat kan fungera som tillfälligt substrat för energiproduktion i Krebs cykel samt stimulera omsättning av puriner ...
... är en grupp heterocykliska kväveföreningar. Ämnen i denna grupp är mycket vanliga i celler, där de ingår i DNA och RNA ... Till skillnad från pyrimidiner har puriner två ringar. Annat nämnvärt är att det i en DNA-molekyl alltid är en purin som sitter ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Puriner&oldid=29741070" ...
... puriner, pyrimidiner etc, eller så borde vi, i metamorfa sediment, hitta enorma mängder kvävehaltigt koks. I själva verket har ...
... puriner, porfyriner och kolhydrater. Vissa brister av vitaminer och mineraler beror på att kroppen inte förmår omsätta ...
Puriner är någon av adenin (A) eller guanin (G) och pyrimidiner är någon av cytosin (C) eller tymin (T) (endast i DNA) eller ...
Puriner. Adenosin · ADP · AMP · ATP. Spåraminer. 3-Jodtyronamin · 5-MeO-DMT · Bufotenin · DMT · N-Metyltryptamin · Oktopamin · ...
... eller guanosin-5'-trifosfat (GTP) är en nukleotid (en purin) som används vid transkription för att bygga upp RNA. Det är en energirik molekyl som består av guanosin och tre fosfatgrupper. Den används också som energikälla vid translationen. GTP bildas i citronsyracykelns femte steg och omvandlas sedan till ATP, en vanligare energibärare. Två mer utförliga kemiska namn på GTP är 9-β-D-ribofuranosylguanin-5'-trifosfat och 9-β-D-ribofuranosyl-2-amino-6-oxo-purin-5'-trifosfat. ...
Puriner. *Ketoner. *Färgämnen och pigment. Dolda kategorier: *Artiklar som behöver fler källor 2014-04 ...
... eller GDP är ett ämne som bland annat medverkar i ämnesomsättningen, till exempel i femte steget i citronsyracykeln. Ämnet fungerar som energibärare när det tillförs en extra fosfatgrupp och bildar guanosintrifosfat (GTP). ...
Puriner. *Ketoner. Dolda kategorier: *Artiklar som behöver fler källor 2014-04. *Alla artiklar som behöver fler källor ...