Vidgar pupill. Parasympatikus Kontraherar pupillen. Metabolism Sympatikus β2 Hämmar insulinproduktion. Stimulerar glykogenolys ...
Forss debuterade med diktsamlingen trött pupill 1939 på eget förlag. Han skrev då genomgående med små bokstäver utan ...
Fåglarnas pupill är oftast rund. Iris är hos juveniler oftast mörk, men bleknar med stigande ålder. Jämfört med människans öga ...
Ögonen är stora med en rund pupill. . Parningssäsongen för grässnoken är på våren och ibland en gång till på hösten. En ...
Ögonen vetter åt sidorna, med oval, horisontal pupill. Den italienska långbensgrodan finns enbart i norra Italien (längs Po- ...
Liksom andra kattdjur har tigern en rund pupill. Ögonens regnbågshinna har vanligen en gul färg. Skallens form är liksom hos ...
Huvudet är förhållandevis stort, med vertikal, springformad pupill.[5] [6] Ryggen är vårtig och grön- till brun- eller ...
Huvudet är förhållandevis stort, med vertikal, springformad pupill. Grodan är mycket lik den vanliga barnmorskegrodan. Den ...
Ögonen är stora, och har en smal, vertikal pupill. Parotidkörtlarna är små, men tydligt synliga. Grodan förekommer i bergen i ...
Ögonen vetter åt sidorna, med vertikal och springformad pupill. Den är dock något mindre än den grekiska grodan. Den italienska ...
Ögonen vetter åt sidorna och har vertikal, springformad pupill. Den blir upp till 10 cm lång. Den spanska lökgrodan finns på ...
Ögonen vetter åt sidorna, med vertikal och springformad pupill. Den grekiska grodan finns främst på Balkan från sydöstra ...
Ögonen vetter åt sidorna, med vertikal och springformad pupill. Framfötterna saknar helt simhud, och bakfötterna har endast ...
... har stora ögon med en rund pupill. Liksom flera nära besläktade ormar har arten en blå tunga. Fjällen på ...
Ögon med horisontal pupill. Öronfläckarna är stora. Skinnet på sidorna och låren är slätt. På delar av bakbenen ses en orange- ...
I dagsljus är deras pupill rund. Liksom hos släktet Vulpes har arterna inom släktet Canis en körtel på bakdelen nära svansroten ...
... har oftast mörk pupill. Näbben hos kaspisk trut ser längre ut än hos gråtruten och näbbspetsen är mer flack. ...
När man betraktar ett ögas pupill, uppfattas den normalt som helt svart. Med oftalmoskop delar man upp ljuset med hjälp av ett ...
Precis som hos sjögrodan vetter ögonen åt sidorna, med oval, horisontal pupill. Den iberiska sjögrodan finns på hela Iberiska ...
Huvudet är spetsigt med tydlig nos och horisontell pupill, men dold trumhinna. Hanens strupe har en klargul flik. Ingen ...
De medelstora ögonen har en rund pupill. Ungarna har ett påfallande mönster. På den ljusa grundfärgen finns mörka fläckar och ...
... n är knubbig med ett brett, platt huvud och ögon med en hjärtformad pupill. Grodan förekommer i tre olika ...
En silvervit fisk med stort huvud och stora, påtagligt utstående ögon med uppåtvänd pupill. Längs undersidan och nedre delen av ...
Kroppen är slank, med ett stort huvud och stora, mörkröda ögon med vertikal pupill. Bakben, fötter och underarmar är kraftiga. ...
... är ett symptom som består i att höger och vänster pupill är olika stora. Symptomet antyder hjärnpåverkan av till ...
Detta var dock bara en förstorad pupill som var resultatet av ett slagsmål under skoltiden. Det finns tre kända genpar som ...
Dessa linser skiljer sig från andra linser eftersom de täcker hela ögat, även ögats pupill. De kan med andra ord ge dig t.ex. ...
Till exempel vore sjedi ("sitt!") på bosniska śedi på montenegrinska, medan zjenica ("pupill") vore źenica. Detta är dock inte ...
Pupill är ett ålderdomligt ord för ett minderårigt föräldralöst barn. I början av 1700-talet beviljade konungen i ömmande fall ...
Ögonen vetter rakt åt sidorna, och har avlång, horisontell pupill. Grodan finns längs västra Medelhavet; södra Frankrike, ...