Det kan vara en punktmutation likaväl som omflyttningar av längre sekvenser DNA. Genetiska avvikelser kan också bero på onormal ...
Det kan ske en punktmutation i supressorgener som gör att produktionen av ett protein ständigt är aktiv. ...
1956 visade Vernon Ingram att sjukdomen beror på en punktmutation i genen för hemoglobin på kromosom nummer 11. Aminosyran ...
Familjär amyloidotisk polyneuropati (FAP) är en form av TTR-amyloidos, som hör ihop med en punktmutation i TTR-genen. Denna ...
De genom arv sjuka medlemmarna av familjen KE har en missense punktmutation i exon 14 av genen. Nukleinbasen guanin ersätts hos ...
Hos 5 procent av alla med SMA orsakas sjukdomen av en mindre förändring (punktmutation) i den ena SMN1-genen och en deletion i ...
... eller genmutation är en mutation som inträffar när en kvävebas byts ut mot en annan eller när två intilliggande ...
Syndromet kan även uppstå i samband med att en punktmutation skett i den berörda genen och att den på grund av denna mutation ... även handla om en punktmutation i CBP-genen (Cykliskt AMP-Bindande Protein). I de allra flesta fall handlar det dock om en ...
En missense-mutation är en typ av punktmutation som innebär att en nukleotid (byggsten i DNA) byts ut mot en annan och leder ...
... eller att skapa en punktmutation i en viss gen. Detta kan göras genom två omgångar rekombination. I det första steget av ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...