pung. är grensidor som hänvisar till cancer respektive scrotum för sjukdomen och den manliga könsdelen. ...
pung. Kvinnans urogenitalia: 1. äggledare, 2. äggledarens fimbrier 3. urinblåsa 4. blygdben, 5. Skenes körtlar, 6. urinrör, 7. ...
pung. Människans könsorgan eller underlivet, latin genitalia, är de organ som används för att befruktning skall kunna ske. ...
pung/påse Ord, fraser och räkneord[redigera , redigera wikitext]. *Ja [jɑ:] - Ja ...
Honans pung har öppningen bakåt. Efter ytterligare två veckor sluter honan att ge di. Kaninpunggrävlingar kan bli upp till sju ...
Hanar av vallaby saknar pung. Människan jagar vallaby med olika anledningar. Ofta vill man komma åt deras kött och päls. Köttet ...
För andra betydelser, se Pung. Pung, scrotum eller skrotum består av hud och muskler innehållande bland annat sädesledare och ...
De flesta arterna har pung (Marsupium) men inte alla. Flera pungdjur har en permanent pung, hos andra utvecklas pungen bara ... Enda undantaget är punguttern där även hannar har pung och som skyddar sina testiklar i pungen när de simmar och springer.[1] ... De vistas därför först i en pung på moderns mage för att utvecklas. Pungdjur förekommer idag bara i den australiska regionen ... Pungben finns även hos hannar och hos arter som saknar pung. Därför antas att de ursprungligen inte hade något med ...
I honornas pung finns två till fyra spenar. Parningen sker över hela året med undantag av den sydliga sommaren (december till ... Honornas pung (marsupium) är väl utvecklade. Individernas tandformel är I 3/2 C 1/0 P 3/3 M 4/4, alltså 40 tänder. Vuxna ...
Arten tillhör pungdjuren men honor saknar pung (marsupium). Hos andra arter av samma släkte är honor mindre än hanar men för ...
Honor har en flack pung med öppningen bakåt. Genom ett hudveck är pungen delad i två avdelningar men var sin spene. Honor ...
Arten tillhör pungdjuren men honor saknar pung (marsupium). Ungarna kan lätt förväxlas med ungar av pungråttan Gracilinanus ...
Arten tillhör pungdjuren men honor saknar pung (marsupium). Vätska från körtlarna vid revbenen används troligen för ...
Arten tillhör pungdjuren men honor saknar pung (marsupium). Pungdjuret har tre från varandra skilda utbredningsområden i Panama ...
Tanner V Testiklarnas volym är större än 20 ml; fullvuxen pung och penis omkring 15 cm i längd. Tanner I Ingen körtelvävnad ; ... förpubertal nivå). Tanner II Liten mängd långa duniga hår och en något pigmenterad bas vid penis och pung (scrotum) hos män ...
... tillhör pungdjuren men honor saknar pung (marsupium). Pälsen är på ovansidan rödbrun och vid buken ljusbrun ...
Det vetenskapliga namnet bildas av grekiska di- (två, dubbel) och delphus (magsäck). Här betraktas honans pung (marsupium) som ...
Honornas pung är bra utvecklad och har öppningen bakåt. Nyfödda ungdjur har ofta klor för att kravla sig fram till pungen, ...
Honor har en pung med åtta spenar och öppningen bakåt. Numera finns inga särskilda parningstider men tidigare hade populationer ...
Remsan har en liten pung eller skålformat tygstycke i mitten. Den som skall slunga tar tag i båda ändarna av snöret med handen ...
... liknar näbbmöss men klassas som pungdjur trots att honorna saknar pung. På grund av att det saknas näbbmöss i ... Honor har fyra till fem spenar men saknar pung (Marsupium). Arternas levnadsområde är mindre tillgängligt för människor och ...
Honor saknar pung (Marsupium) och har 9 till 15 spenar. Svansens känns naken för det oövade ögat men varje segment har tre ...
Honor har en liten men synlig pung med fyra spenar. Artens skalle kännetecknas av en stor avrundad hjärnskål och en kort nos. ...
Honor har en väl utvecklade pung (marsupium) med fyra spenar. De kan para sig hela året och vanligen föds två kullar per år. ...
Honornas pung (marsupium) har öppningen framåt och innehåller fyra spenar. Större skogsvallabyer vistas främst i regnskogar i ...
Många, men inte alla, pungdjur har en pung med mjölkkörtlar inuti. Några honor har pungen hela livet, hos andra finns pungen ...
Honornas pung (marsupium) är inte bra utvecklad och har sex spenar. Arterna är bara känt från Nya Guinea, Indonesien och mindre ...
Inte hos alla rovlevande pungdjur utvecklar honor en pung, pungen saknas till exempel hos myrpungdjuret och hos flera mindre ... Ibland utvecklas bara skyddande hudveck eller en tillfällig pung före dräktigheten.[6] ...
Vid matbrist faller individerna ibland i dvala (torpor). Honor har ingen permanent pung (marsupium) utan utvecklar hudflikar ...
Salut i força al canut! - (både bokstavligen och bildligen) "Håll dig och din pung frisk och stark!" (pungen kan antingen syfta ...