Pulmonalklaff (förträngning · insufficiens) Trikuspidalklaff (förträngning · insufficiens · prolaps) ...
Endokardit - Mitralklaff (insufficiens,prolaps, förträngning) - Aortaklaff(prolaps, förträngning,insufficiens) - Pulmonalklaff( ...
Endokardit - Mitralklaff (insufficiens,prolaps, förträngning) - Aortaklaff(prolaps, förträngning,insufficiens) - Pulmonalklaff( ...