Ibland kan grå litteratur vara relevant att ta hänsyn till, bland annat för att motverka publiceringsbias. Även inom ...
Inom Evidensbaserad medicin, till exempel, är det viktigt att ta hänsyn till grå litteratur för att motverka publiceringsbias.[ ...
Grå litteratur kan ha en låg evidensgrad, men vara viktig att ta hänsyn till ändå för att motverka publiceringsbias. Enligt det ...
... av rapporter som pekar på att euron har haft en positiv effekt på handeln kan vara en konsekvens av publiceringsbias och att ...
... är den tendens som finns bland forskare, redaktörer och andra aktörer att behandla rapporter med ett positivt ...
Publiceringsbias · Riskaversion · Tillgänglighetsheuristik · Önsketänkande ...
Publiceringsbias · Riskaversion · Tillgänglighetsheuristik · Önsketänkande ...
Publiceringsbias · Riskaversion · Tillgänglighetsheuristik · Önsketänkande ...