En dedikation är ett uttryck för vänlig kontakt eller tack från en texts författare till en eller flera personer. Dedikationen har sin egen plats på dedikationssidan och ingår i den främre delen. Prolog Paratext ^ Ursula Rautenberger (ed.): Reclams Sachlexikon des Buches p. 148. Wiktionary har ett uppslag om dedikation. Ordbok Denna litteraturartikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att lägga till den. Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Dedication (publishing), 2 juli 2013. (Litteraturstubbar, Alla stubbar, Enwp, Bokväsen ...
Arkitekturmuseet Publicering. Svenska Filminstitutets kvalitetsbidrag Sommarvärd 15 augusti 1993 Svenskt konstnärslexikon del V ...
Ordet publikation - alternativt publicering - används också om själva handlingen, utgivningen av ett alster. Vetenskaplig ... publicering ^ "publikation". www.ne.se. https://www.ne.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/publikation. Läst 16 oktober 2019. ( ...
Datumstyrd publicering av artiklar. Ett webbpubliceringssystem har stora likheter med en wiki, som också är en webbplats som ... är att webbpubliceringssystem ofta hanterar arbetsflöden för granskning och godkännande av webbsidor innan publicering, till ...
... postum publicering. 1969 - Adamsonstatyetten för Pellefant 1979 - 91:an-stipendiet (10 000 kr) för Bamse och Pellefant 1979 - ...
"Tillstånd för publicering och spridning". Lantmäteriet. 7 februari 2013. http://lantmateriet.se/Kartor-och-geografisk- ... information/Kartor/Sa-bestaller-du/Tillstand-for-publicering-och-spridning/. Läst 15 december 2012. Sidan har även länkar till ...
Det var Celans första publicering. Tryckningen åtföljdes av en kommentar från chefredaktören, vilken gav en del av verkligheten ...
Man hävdar att kravet att artiklar ska göras fritt tillgängliga inom sex månader efter publicering inte är tillämpbart på ... Dels anges i KB:s regleringsbrev för 2018 att myndigheten ska sammanställa de totala utgifterna för vetenskaplig publicering". ... a b] Hagerlid, Jan (2002). "Systemskifte på väg inom vetenskaplig publicering - nu vill forskarna återta kontrollen". Tidskrift ... "Slutrapport från projektet OA-publicering vid svenska lärosäten - en kartläggning 2011". Arkiverad från originalet den 14 ...
Evolution Publicering Kharalambieva, Anna (2010). "Gepids på Balkan: En undersökning av de arkeologiska bevisen". I Curta, ...
Men boken stoppades för publicering. I samband med de tibetanska oroligheterna 2008 arresterades Jamyang Kyi av den kinesiska ...
"Aftonbladet fälls för publicering om Stadsteaterns förre chef , PO". archive.fo. 11 mars 2019. Arkiverad från originalet den 11 ... Lydia Farran-Lee, Joachim Sundell (2 december 2019). "Aftonbladet fälls för Martin Kragh-publicering". svt Nyheter / Kultur. ... https://archive.today/20190311185800/https://po.se/fallningar/aftonbladet-falls-for-publicering-om-stadsteaterns-forre-chef/. ... https://www.svt.se/kultur/aftonbladet-falls-for-martin-kragh-publicering. ^ "Pristagare". ivarlospersonligapris.se. Arkiverad ...
Texten blir fri för publicering 2067. Nr 792 i Kyrkovisor 1960 under rubriken "Uppståndelsen, domen och det eviga livet". Nr ...
Texten blir fri för publicering 2067. Den svenska psalmboken 1986, 1986 års Cecilia-psalmbok, Psalmer och Sånger 1987, ...
Texten blev fri för publicering 2015. Nr 642 i Nya psalmer 1921, tillägget till 1819 års psalmbok under rubriken "Tidens ...
Resultatet leder vanligen till vetenskaplig publicering. Uttrycket är som sådant en bred och generisk beteckning på en mängd ...
... är fri för publicering 2076. Nr 235 i 1937 års psalmbok med titelraden "O Kriste, du föddes av kvinna", under rubriken "Vigsel ...
Texten blir fri för publicering 2067. Nr 502 i 1937 års psalmbok under rubriken "Arbetet". Nr 254 i Frälsningsarméns sångbok ...
Texten blir fri för publicering 2067. Kyrkovisor 1960 som nr 772 under rubriken "Tron". 1986 års psalmbok som nr 255 under ...
Sterns publicering väckte förvirring bland historiker. En del av dem lutade åt att erkänna dagböckernas äkthet, bland andra ...
Texten blir fri för publicering 2067. Nr 592 i Den svenska psalmboken 1986 under rubriken "Tillsammans i världen". Denna ...
Texten blir fri för publicering 2018. Frälsningsarméns sångbok 1968 som nr 378 under rubriken "Det Kristna Livet - Erfarenhet ...
Texten blir fri för publicering år 2021. 1937 års psalmbok som nr 469 under rubriken "Årsskifte". Psalmer för bruk vid ...
... är fri för publicering 2015. Nr 597 i Nya psalmer 1921, tillägget till 1819 års psalmbok med titelraden "När ingen dager ögat ...
Texten blir fri för publicering år 2010. Nr 128 i 1937 års psalmbok under rubriken "Pingst". Nr 475 i Den svenska psalmboken ...
Eklunds texter blir fria för publicering 2015. Nr 285 i 1695 års psalmbok "Begynna wil jagh att prisa" Nr 596 i Nya psalmer ...
Varje insänt bidrag bedöms av en medlem av PLoS ONE:s redaktionskommitté före publicering, en bedömning som koncentreras till ... Alla artikar underkastas peer review före publicering. PLOS ONE's webbplattform har verktyg för rating och för ... den inte använder den upplevda betydelsen av en vetenskaplig artikel som kriterium för om den ska accepteras för publicering ...
Hans texter blir fria för publicering 2061. Hans fina kristocentriska text till W A Mozart´s Ave verum corpus rönte stor ...
Texten blir fri för publicering år 2035. Texten omfattas av upphovsrätt tillhörig Vännernas samfund Kväkarna i Stockholm. ...
Melodin kallas "koralernas konung". Eklunds text blir fria för publicering 2015. Nr 566 i Nya psalmer 1921, tillägget till 1819 ...
Eklunds texter blir fria för publicering 2015. Nya psalmer 1921 som nr 609 under rubriken "Det Kristliga Troslivet: Troslivet ...