1988 Pubertet. *1989 Franska revolutionens bilder. *1990 Fem år av frihet. *1991 På resa, med Gun Kessle ...
Pubertet (1895). *Svartsjuka (1895). *Livets dans (1899-1900). *Golgata (1901). *Jul på bordell (1903-1904) ...
1978 Pubertet (Bonniers, Stockholm). På norsk: 1979 Pubertet, oversatt av Nils Werenskiold (Tiden Norsk Forlag, Oslo). * 1979 ... På norsk: 1948 Geniet : en roman om pubertet, oversatt av Odd Bang-Hansen (Tiden Norsk Forlag, Oslo). 1951-60 En ...
pubertet, graviditet eller menopaus. Den är bilateralt symmetrisk (drabbar båda sidor lika mycket). Ödemet kan även vara ...
Tillståndet kan hos unga leda till för tidig pubertet. Hos kvinnor leder tillståndet till hyperöstrogenism eller ...
... har flera funktioner; bland annat bidrar hormonet till längdtillväxt under barndom och pubertet. Flera hormoner ...
... leder till hypogonadism (för låga nivåer könshormoner) och utebliven pubertet. Det är en störning av ...
Pubertet Könskörtel Vellushår Fysiologi ^ Marshall WA, Tanner JM (14 december 1970). "Variations in the pattern of pubertal ...
Några symptom kan vara: Ökad längd, förstorade muskler och organ (även inre organ). Försenad pubertet. Mellanrum mellan ...
Om tillståndet uppkommer i barndomen kan det leda till en dåligt utvecklad pubertet. På ett mentalt plan kan det leda till ...
Förhöjda nivåer av aromatas kan ge män gynekomasti, och ge flickor för tidig pubertet. För låga nivåer av aromatas kan hos ...
Se även pubertet och fertilitet. Denna djurrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att ...
Det kan dock också avse de symtom som uppkommer när pojkar får för tidig pubertet. ...
"Berts piniga pubertet / regi Svante Kettne". Svensk mediedatabas. 22 april 1999. http://smdb.kb.se/catalog/id/001421265. Läst 5 ...
Den större milstolpen i flickors pubertet är menarche, början av menstruationen, som genomsnittligt sker mellan åldrarna 12 och ...
... et är ett av de hormoner som reglerar bröststorleken; från flickors pubertet styr det tillväxten av brösten och ökning ...
... är en medfödd hormonbrist som leder till utebliven pubertet, avsaknad av luktsinne (anosmi) och risk för ...
Det kan också påträffas vid för tidig pubertet och hyperprolaktinemi. Hypotyreos kan sekundärt ge upphov tillståndet. Nedsatt ...
Yeats skulle senare kalla denna period i livet för hans "andra pubertet". I september samma år friade Yeats till den 24-åriga ...
Detta ger en låg testosteronhalt, en försenad eller avstannad pubertet och infertilitet. (100%) Neuropsykiatrisk ...
Mellan pubertet och övergångsåldern går kvinnor igenom ungefär en menstruationscykel per månad. Menstruationscykeln ...
... är mekanismen bakom den celldifferentiering som orsakar barnens tillväxt och pubertet, och äldre personers normala ...
Möjligen är flickor med tidig menarche (för tidig pubertet) mer drabbade än andra. Ätstörningar har också studerats i ljuset av ...
Den utgör andra delen i hans självbiografiska serie som börjar med Pubertet (1978). Boken omfattar tiden från 1918 till omkring ...
Höga värden testosteron hos små pojkar antyder för tidig pubertet, och hos flickor virilisering. Hos förpubertala barn ...
Han omnämns i Ivar Lo-Johanssons memoarbok Pubertet som bibliotekarie i det lokala IOGT. Motion från andra kammaren 1936 https ...
Med Pubertet (1978) inledde han sina memoarer, som kom att omfatta ytterligare tre delar. Filmen Tuppen bygger på novellen ... Pubertet (1978) Asfalt (1979) Tröskeln (1982) Frihet (1985) Till en författare (1988) Skriva för livet (1989) Blå Jungfrun. En ... Nordiska rådets litteraturpris för den självbiografiska romanen Pubertet 1982 - Hedenvind-plaketten 1986 - Ivar Lo-priset 1986 ...
Det kan dock också avse de symtom som uppkommer när flickor får förtidig pubertet. Feminisering hos män kan vara ett symtom på ...
Den version som Otto Frank gav ut var en smula reviderad; bland annat strök han sådant som handlade om dotterns pubertet och ...
Hajime blir en utmärkt gospelare, men han har problem med flickor och med sin pubertet. Yoshiko vägrar vara en vanlig hemmafru ...