Det är den teoretiska delen av det som kallas klinisk psykologi. Forskningen rör det som i ett givet samhälle eller en given ... Klinisk psykologi ^ "Natur & Kulturs Psykologilexikon". Arkiverad från originalet den 29 november 2014. https://web.archive.org ...
2001, och är specialist i klinisk psykologi. Hon arbetade som chefspsykolog vid Psykosocialt centrum för flyktingar vid ... vid Institutionen för psykologi vid Universitetet i Oslo. Hennes forskning handlar om flyktingar, kränkningar av de mänskliga ...
Hon är också specialist i klinisk psykologi. Hon var seniorforskare i huvudanställning vid NKVTS till 2013, och blev ... Hon är professor i psykologi vid Institutionen för psykologi vid Universitetet i Oslo och forskningsprofessor vid Nasjonalt ... Hon har sedan 2013 en deltidstjänst vid NKVTS, och blev befordrad till professor i psykologi vid Universitetet i Oslo og ... utvecklingspsykologi och klinisk behandlingsforskning. Hon har bland annat forskat på barn som utsatts för sexuella övergrepp, ...
Klinisk psykologi. Skjult kategori: *Commons-kategori på Wikidata er forskellig fra sidetitel ...
Hon var även ledare för Dansk Psykologforenings efteruddannelseskursus i klinisk psykologi 1955-1960 och kom även att bli den ... Istället blev hon vid Köpenhamns universitet landets första professor i klinisk psykologi och var som sådan aktiv i ... Hon var exempelvis redaktör för handboken Gender and Development och Undersøgelsesmetoder i klinisk psykologi, båda från 1992. ... Hon diplomerades från Ericastiftelsens påbyggnadsutbildning i klinisk barnpsykologi 1948. Hon arbetade samtidigt som klinisk ...
Klinisk Institut. *Institut for Idræt og Biomekanik. *Statens Institut for Folkesundhed. *Institut for Regional ... Institut for Psykologi. *Retsmedicinsk Institut. *Center for Anvendt Sundhedstjenesteforskning og Teknologivurdering (CAST) ...
psykoterapeut, certifierad Imagoteapeut och specialist i klinisk psykologi (född 1931). Villa i Jäder 1954. Utveckling av ...
Han författade skrifter i psykiatri, klinisk psykologi och administrativ medicin. På det gamla mentalsjukhusområdet Ulleråker i ...
Klinisk psykologi‎ (2 kategorier, 1 sida). P. *. Psykiska störningar‎ (25 kategorier, 28 sidor) ...
Sedan 1970 har han bedrivit klinisk psykologi och psykoterapi i Vancouver. Där blev han också, år 1974, personligt bekant med ... känd för sin kritik av konventionell psykologi, och för sin skriftliga gärning. Han är bosatt i Kanada. Feldmár utvandrade från ...
Grodzka har en examen i klinisk psykologi från universitetet i Warszawa. Hon har drivit egen förlagsverksamhet samt arbetat ...
Sedan 1970 har han bedrivit klinisk psykologi och psykoterapi i Vancouver. Där blev han också, år 1974, personligt bekant med ... känd för sin kritik av konventionell psykologi, och för sin skriftliga gärning. Feldmár utvandrade från Ungern till Kanada 1956 ...
År 1982 återvände han till Uppsala Universitet som professor i klinisk psykologi. Han invaldes 1988 som utländsk ledamot av ... Arne Öhman var mellan 2001 - 2004 Prefekt på Institutionen för klinisk neurovetenskap, KI, och en viktig drivkraft bakom det ... Han är sedan 2010 professor emeritus i psykologi vid Karolinska Institutet efter en lång karriär som experimentalforskare i ... År 1993 efterträdde han Marianne Frankenhaeuser som Professor i psykologi vid Karolinska Institutet. År 2004 promoverades han ...
Ordassociationstest, utvecklat av Carl Jung, är idag väl använt inom klinisk psykologi. Här får personen en lista med ord ...
Han är sedan 2005 professor i klinisk psykologi vid Mittuniversitetet i Östersund. Vid sidan av sin forskning är han kliniskt ... Carl Eric Örjan Sundin född 27 januari 1952, är en svensk psykolog och stressforskare, professor i klinisk psykologi vid ...
dr i klinisk psykologi på universitetet i Wisconsin-Madison, där han diplomerades 1966. Han bodde i Albuquerque i New Mexico, ...
Gerhard Andersson, född 10 juni 1966 är en svensk professor i klinisk psykologi, psykoterapeut och psykolog. Andersson är ... Efter detta kompletterades hans utbildning med examina inom klinisk psykologi (1995) och medicin (2000). Anderssons forskning ... Andersson studerade psykologi vid Uppsala universitet och tog examen 1991. ...
Specialistbehörighet går att få inom områdena klinisk psykologi, pedagogisk psykologi samt arbets- och organisationspsykologi. ... En psykolog är en person som avlagt psykologexamen och ägnar sig åt psykologi inom en bredd av områden. Psykologi är kunskapen ... Efter det kunde fyra års studier i psykologi eller pedagogik leda till en licentiatexamen enligt 1953 års studieordning och ge ... är grunden för att kunna ta examen med psykologi som huvudämne). Sigmund Freud till exempel var inte psykolog utan neurolog, ...
Nilsson disputerade 1972 vid Lunds universitet där han senare var professor i klinisk psykologi. Han är legitimerad psykolog ... Alf Nilsson, född 1936, är en svensk psykolog och psykoterapeut samt professor emeritus i klinisk psykologi. ...
Hon ägnade sin forskning åt personlighetspsykologi och klinisk psykologi med inriktning på neuropsykologi och psykofysiologi. ... 1997-05-03 Professor i psykologi, pionjär inom neuropsykologin, läst: 22 mars 2018 ^ [a b] Stockholms tingsrätts ... universitet 1970 på avhandlingen Contributions to the validation of some personality concepts och var professor i psykologi där ...
Lisspers disputerade 1990 i klinisk psykologi vid Uppsala universitet på en avhandling om behandling av migrän. Hans forskning ... Jan Erik Lisspers, född 8 juni 1952 i Dalarnas län, död 10 juni 2016 i Jämtlands län, var en svensk professor i psykologi. ...
Han är specialist i klinisk psykologi och är verksamhetschef vid Kris- och traumacentrum vid Danderyds sjukhus. Ramos-Ruggiero ...
Broberg är professor i klinisk psykologi vid Göteborgs universitet och har publicerat facklitteratur inom sitt ämne. Han är leg ...
... klinisk psykologi, pedagogik och socialt arbete. Fordham Law School grundades 1905. J.D.-programmet på Fordham rankas som ett ...
Vetenskaplig granskning har utförts av professorn i klinisk psykologi vid Karolinska Institutet i Stockholm, Christer Sandahl. ...
... , född 1945, är professor emeritus i klinisk psykologi vid Stockholms universitet och legitimerad psykolog. Han ...
Hon har en filosofie doktor i klinisk psykologi och var Playboys Playmate of the Month i oktober 1994. Som barn lyssnade ofta ...
... nämligen arbetslivets psykologi, klinisk psykologi och pedagogisk psykologi. Före 2007 meddelade förbundet specialistbevis ... också inom områdena handikappsykologi och neuropsykologi men de ingår numera i klinisk psykologi. En del psykologer har så ... ämnet psykologi ("psychological methodology"). Karolinska Institutet var på tredje plats i Europa (efter UCL och Nederländerna ... år 2013 där de tre högst rankade inom Psykologi i tur och ordning var: 1. Linköping, 2. Uppsala och 3. Karolinska Institutet [1 ...
Han tog psykologexamen 1980 vid Göteborgs universitet och blev leg psykoterapeut 1989 och specialist i klinisk psykologi 1997. ... 2001-2006 var Heimann professor i klinisk barn- och ungdomspsykologi vid Universitetet i Bergen. 2005 blev han professor i ...
Psykologiämnet utgör idag 26 olika delområden, där några av dem är arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi och ... Tillämpad psykologiRedigera. Fördjupning: Tillämpad psykologi. Tillämpad psykologi är en del inom psykologin som handlar om att ... "Institutionen för psykologi". Institutionen för psykologi. 21 december 2016. https://www.psy.lu.se/institutionen-for-psykologi ... Andra delar av denna inriktning är Socialpsykologianknytningsteori, Forensisk psykologi, Transpersonell psykologi, ...
Bristen på stöd i kvalitetsgranskad forskning eller objektiv klinisk observation av många utövare på området har lett till ... Teorier inom psykologi. *Sorg. *Döden. Dolda kategorier: *Artiklar med mall:enwp utan permalänk ...
HEMIL-senteret · Biologisk og medisinsk psykologi · Klinisk psykologi · Pedagogikk · Samfunnspsykologi Samfunnsvitenskap. ... Biomedisin · Global helse og samfunnsmedisin · Klinisk odontologi · Klinisk 1 · Klinisk 2 · Senter for internasjonal helse ...
År 1963 tog hon en fil lic med specialisering inom klinisk psykologi och hon hade även en fil mag i litteraturhistoria och ...
Singer tog examen i klinisk psykologi vid University of Denver och var senare verksam vid olika universitet, bland annat som ...
Specialistbehörighet går att få inom områdena klinisk psykologi, pedagogisk psykologi samt arbets- och organisationspsykologi. ... En psykolog är en person som avlagt psykologexamen och ägnar sig åt psykologi inom en bredd av områden. Psykologi är kunskapen ... Efter det kunde fyra års studier i psykologi eller pedagogik leda till en licentiatexamen enligt 1953 års studieordning och ge ... är grunden för att kunna ta examen med psykologi som huvudämne). Sigmund Freud till exempel var inte psykolog utan neurolog, ...
HEMIL-senteret · Biologisk og medisinsk psykologi · Klinisk psykologi · Pedagogikk · Samfunnspsykologi Samfunnsvitenskap. ... Biomedisin · Global helse og samfunnsmedisin · Klinisk odontologi · Klinisk 1 · Klinisk 2 · Senter for internasjonal helse ... juridiske fag og psykologi. UBBs samlinger består av omkring 1,78 millioner bind bøker og tidsskrifter. I tillegg kommer ...
Psykologiämnet utgör idag 26 olika delområden, där några av dem är arbets- och organisationspsykologi, klinisk psykologi och ... Tillämpad psykologiRedigera. Detta avsnitt är en sammanfattning av Tillämpad psykologi. Tillämpad psykologi är en del inom ... Andra delar av denna inriktning är Socialpsykologianknytningsteori, Forensisk psykologi, Transpersonell psykologi, ... Ordet psykologi betyder läran om själen. Ordet kommer av grekiskans psyché som betyder "sinne", och lógos som betyder "kunskap ...
Bevakningsfältet hade vidgats till att även omfatta teknikvetenskap och medicin, dock ej klinisk forskning. Lustigt nog var det ... psykologi, djur, natur, arkeologi, historia, samhällsvetenskap och ekonomi. Ofta är artiklarna skrivna i samarbete mellan ...
PsykologiRedigera. Huvudartiklar: Psykologi och socialpsykologi Psykologi är läran om människans beteende, tankar, känslor och ... Psykologi *Klinisk psykologi. *Kognitiv psykologi. *Socialpsykologi. *Neuropsykologi. *Evolutionspsykologi. *Socialantropologi ...
Som forskare vid Centrum för Klinisk Forskning vid Centrallasarettet i Västerås och Uppsala Universitet och vid Laboratory for ... Han antogs som docent i medicinsk psykologi vid Medicinska fakulteten vid Uppsala universitet 2007. Sedan 2013 är han ... Efter examen på folkhögskola studerade Sjöberg psykologi mellan 1992 och 1995 vid Stockholms universitet. Han disputerade för ... är Sjöberg knuten till Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap vid Umeå Universitet[11] och har där ...
Alltsedan dess har sjukhusets verksamhet vilat på tre ben: patientnära klinisk verksamhet, utbildning och forskning. Därefter ... psykologi, medicin och statistik. ...
Kandidat i klinisk biomekanik - candidatus/candidata manutigii (cand.manu.). *Kandidat i medicin - candidatus/candidata ... Kandidat i pædagogisk psykologi - candidatus/candidata pædagogiæ psychologiæ (cand.pæd.psych.). *Kandidat i humaniora - ...
Klinisk psykologi er en af hoveddisciplinerne i faget psykologi og handler om behandlingen af psykisk lidelse. Klinisk ... Hentet fra "https://da.wikipedia.org/w/index.php?title=Kategori:Klinisk_psykologi&oldid=9998278" ...
År 1966 sa Edgren därför upp sig för att läsa psykologi på Stockholms universitet. Efter grundexamen i ämnet fick han på samma ... Rapporter från Laboratoriet för klinisk stressforskning, Karolinska Institutet, Stockholm, 1977 Edgren,Bengt: Datorstöd i den ...
Ämnet studeras ur skilda perspektiv inom en rad discipliner, bland annat medicin, psykologi och sociologi, eller fristående, ... Ivarsson innehar högre utbildning inom ämnen med sexologisk anknytning, och är auktoriserad klinisk sexolog. ...
Klinisk psykologi · Hälsopsykologi · Religionspsykologi · Vittnespsykologi · Arbetslivets psykologi · Pedagogisk psykologi · ... Kognitiv psykologi. Kognitionsvetenskap. Perception · Reaktionstid · Uppmärksamhet · Minne · Intelligens · Tänkande · ... Biologisk psykologi. Neuropsykologi · Psykoneuroendokrinologi · Medvetande · Behovshierarki · Sömn · Sexologi · ...
Klinisk psykologi · Hälsopsykologi · Religionspsykologi · Vittnespsykologi · Arbetslivets psykologi · Pedagogisk psykologi · ... Avsnitten filosofi, psykologi och psykoanalys är helt eller delvis baserade på information från engelskspråkiga Wikipedia ... Kognitiv psykologi. Kognitionsvetenskap. Perception · Reaktionstid · Uppmärksamhet · Minne · Intelligens · Tänkande · ... Biologisk psykologi. Neuropsykologi · Psykoneuroendokrinologi · Medvetande · Behovshierarki · Sömn · Sexologi · ...
Örebro universitet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, ... 1995 inkorporerades den landstingskommunala vårdhögskolan i verksamheten och 2002 inrättades en institution för klinisk medicin ... psykologi och socialt arbete, Musikhögskolan och Restaurang- och hotellhögskolan. ... psykologi och socialt arbete, Musikhögskolan och Restaurang- och hotellhögskolan. ...
Anatomi · Astro · Atferd · Kjemi · Psykologi · Teknologi · Botanikk · Cytologi · Etno · Evolusjon (teori) · Fysiologi · ... Gerontologi omfattar basalbiologiska och klinisk-medicinska, humanistiska och samhällsvetenskapliga discipliner.» De ...
Lars Weisæth, militær- og krisepsykiater, forsker I emeritus ved NKVTS og professor emeritus ved Institutt for klinisk medisin ... med vekt på psykologi; et flertall av forskerne har psykologifaglig bakgrunn. NKVTS har en rekke større forskningsprosjekter om ... Institutt for helse og samfunn · Institutt for medisinske basalfag · Institutt for klinisk medisin ... Trond Heir, militær- og krisepsykiater, forsker I ved NKVTS og professor II ved Institutt for klinisk medisin (UiO) ...