Tekst er tilgængelig under Creative Commons Navngivelse/Del på samme vilkår 3.0; yderligere betingelser kan være gældende. Se brugsbetingelserne for flere oplysninger ...
Psykofysik Denna vetenskapsrelaterade artikel saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ...
Borg disputerade 1962 vid Lunds universitet och är professor emeritus i perception och psykofysik vid Stockholms universitet. ...
... till 1967 var han professor i psykologi vid Stockholms universitet för att därefter inneha en personlig professur i psykofysik ...
En sjukdom som bestraffas: en studie i homosexualitetens psykofysik, Wahlström & Widstrands handböcker, Stockholm1933 Om ...
... tillvaratagit både psykofysik och evolutionsteori, men mest kanske funnit sig i samförstånd med den som logiker, psykolog och ...
... är en gren av psykologin där man studerar sambanden mellan kvantitativa dimensioner av fysikaliska retningar av ...