Denna artikel om psykoanalys saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan. ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Skuggan_(psykoanalys)&oldid=37339058" ...
Psykoanalys. Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Ego&oldid=47047942" ...
Psykoanalys och marxism. 2 : en introduktion till socialpsykologin (3. uppl). Röda bokförl. 1977. ISBN 91-85258-02-4. OCLC ... Psykoanalys och marxism. 2 : en introduktion till socialpsykologin (3. uppl). Röda bokförl. 1977. sid. 14. ISBN 91-85258-02-4. ... Psykoanalys och marxism: en introduktion till socialpsykologin (översättning Tomas Böhm, bearbetning Helene Holm, Röda ... Wilhelm Reich var lärjunge till Sigmund Freud, och pionjär inom kroppspsykoanalys.[2] Reich skrev brett om samhället och ...
ISBN 91-27-07351-3 Norman, Johan (2008). Det är aldrig för tidigt: fem texter om psykoanalys med små barn. Svenska ... ISBN 91-973118-0-4 Isaksson, AnnaLena; Norman Johan (1998). Växer dom inte ifrån det?: om psykoanalys för barn och ungdom. ... Libris 178256 Norman, Johan; Sandell Agneta, Isaksson AnnaLena (1997). Om psykoanalys för barn och ungdomar. Svenska ...
Denna artikel om psykoanalys saknar väsentlig information. Du kan hjälpa till genom att tillföra sådan.. ...
Psykoanalys. Sigmund Freud · Omedvetet, förmedvetet, medvetet · Detet, jaget och överjaget · Libido · Dödsdrift · Psykosexuell ... Psykoanalys riktningar. Jagpsykologi: Anna Freud, Erik H. Erikson · Objektrelationsteori: Donald Winnicott · Melanie Klein · ... Humanistisk psykologi växte fram under 1960-talet som en reaktion mot behaviorism och psykoanalys[14]. Utvecklingen påverkades ... "Slå upp Psykoanalys på Psykologiguiden i Natur & Kulturs Psykologilexikon". www.psykologiguiden.se. https://www.psykologiguiden ...
År 1920 fick Horney en tjänst inom Institutet för psykoanalys i Berlin där hon föreläste i flera år. Hon undervisade också på ... Hon fjärmade i sin psykoanalys sig från Sigmund Freud och anlade sociologiska synpunkter på problemen, d. v. s. neuroser är ... Hon grundade också en tidskrift, American Journal of psykoanalys. Hon undervisade vid New York Medical College och fortsatte ...
En essä om den specifika skillnaden i Jacques Lacans psykoanalys.. Noter[redigera , redigera wikitext]. *^ Haugsgjerd, Svein ( ... psykoanalys, filosofi, kontinentalfilosofi, postmodernism, strukturalism. Ämnen. spegelstadiet, det reala, det symboliska, det ... Enligt Žižek går en lyckad lacaniansk psykoanalys från att patienten ställer den hysteriska frågan: "Varför är jag som jag är ...
... är den som har till yrke att bedriva psykoanalys. Psykoanalytiker är inte en skyddad yrkestitel. Därför måste ... ändå kallar sin behandling psykoanalys." ^ [a b] Davidson, C. Psykoanalytisk Terapi. Altum. Stockholm 1989. ISBN 91-970608-3-6 ...
Sullivans arbete om mellanmänskliga relationer blev grunden för interpersonell psykoanalys, en skola för psykoanalytisk teori ... Leston Havens kallade honom det viktigaste fristående inflytande i amerikansk psykoanalys. Sullivans idéer samlades och ...
Libris 11171662 Johansson, Per Magnus (1999). Freuds psykoanalys. Bd 2, Arvtagare i Sverige. Göteborg: Daidalos. Libris 2831768 ...
"Fråga analytikern om allt som rör psykoanalys" (på sv). www.psykoanalys.se. http://www.psykoanalys.se/psykoanalys/ ...
Hon blev medlem av Svenska psykoanalytiska föreningen 1977, utbildningsanalytiker 1982 och handledare i psykoanalys 1987. Hon ... Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys ^ "Regeringens belöningsmedaljer och regeringens utmärkelse Professors namn". ... teman i fransk psykoanalys (1986) Det omedvetnas arkeologi: om det moderliga (1992) På Freuds divan: Freuds fallbeskrivningar i ...
Rorschach huvudintresse var psykoanalys. Han tog sin examen 1912 och arbetade först några år i Ryssland där han även fick många ... Sigmund Freud utvecklade sin psykoanalys och hans lärjunge Carl Jung skulle även han bli både känd och erkänd. Inspirerad av ... Med testet kunde de utforska fantasin hos patienten utan direkta samtal, vilket minskar tiden för psykoanalys. Upprepad ...
... förtydligar att det handlar om psykoanalys. Särskiljandet av psykoanalys och psykodynamisk terapi har dock kritiserats för att ... Med psykoanalys avses vanligen en psykodynamiskt orienterad terapi som pågår under flera år och där klienten och terapeuten ... Psykodynamiska terapier, vari psykoanalys inkluderas, ser lösning av konflikter som sitt medel för förändring. Huvudfokus har ...
Inom psykologi samma som psykoanalys. Inom filosofi vissa traditioner av filosofisk undersökning exempelvis inom analytisk ...
I mars 2014 utkom essäsamlingen Psykoanalys och humaniora där Johansson tar sig an det komplexa mötet mellan psykoanalys och ... Boken gavs ut av Bokförlaget Daidalos som band 5 i verket Freuds psykoanalys. Göteborgs förening för filosofi och psykoanalys ... Freuds psykoanalys. Göteborg: Daidalos. 1999-2003. Libris 2831766 Freuds psykoanalys. Bd 1, Utgångspunkter. Göteborg: Daidalos ... ISBN 978-91-7173-298-9 Freuds psykoanalys. Bd 5, Psykoanalys och humaniora. Göteborg: Daidalos. 2014. Libris 14927976. ISBN ...
I en annan studie av Woods från 1976 studerades manschauvinism hos 11 män under psykoanalys. Man kunde konstatera att ...
... ens intresse för ockultism och exotism uppfattades som flummigt, närheten till psykoanalys som alltför ...
I psykoterapi och psykoanalys betyder rambrott att patient och/eller terapeut bryter mot överenskomna ramar. Rambrott kan ...
Annika Nordin: Därför ljög Louise Bourgeois om sin psykoanalys i Dagens Nyheter Kultur 8 februari 2015, sidorna 32-33 ... År 1952 dog hennes far, vilket ledde till att hon hamnade i en depression och började i psykoanalys. Hon hade en tredje ... Louise Bourgeois förnekade under sin livstid att hon kände till psykoanalys annat än genom självstudier. Hennes assistent sedan ...
Romanen är starkt influerad av psykoanalys. Hesse gick i terapi för Carl Gustav Jung. Romanen har påfallande likheter med ...
Freudomarxismen försökte förena marxism och psykoanalys. Den kulturhistoriska skolan med personer som Lev Vygotskij och Aleksej ...
... teman i fransk psykoanalys. Stockholm: Natur och kultur. Libris 7228395. ISBN 91-27-01487-8 Kristeva, Julia; Witt-Brattström ...
Oidipuskomplex - ett begrepp inom Sigmund Freuds psykoanalys. Oedipus complex - synonym på en groddjursart, se Oedipina complex ...
... intresserade sig för psykoanalys och vistades under 1920-talet och 1930-talets första år i Wien där hon bedrev ... Tora Sandström hade sin grundutbildning i klassisk psykoanalys, baserad på Sigmund Freuds teorier, begrepp och metoder, men kom ... Hon vidareutbildade sig inom filosofi och psykoanalys. Hon avlade en licentiatexamen i filosofi men disputerade aldrig. ...
Under hela sin karriär har Crafoord varit en flitig författare av böcker om psykoanalys, skönlitteratur och psykiatri, samt ... Vid sidan av sina tjänster som psykiater bedrev Crafoord freudiansk psykoanalys, med egen praktik från 1980-talet. Sedermera ... har Crafoord influerats av brittisk psykoanalys som hos barnpsykologen Melanie Klein och barnläkaren Donald Winnicott och deras ...
... tog examen i medicin 1929 vid Columbia University, och fokuserade på psykiatri, pediatrik, och psykoanalys. 1933 ...