Zimmermann, G., Favrod, J., Trieu, V. H., & Pomini, V. (2005) The effect of cognitive behavioral treatment on the positive ... Varken Szasz eller Laing ansåg sig själva vara mot psykiatrin i den meningen att de var emot all psykiatrisk behandling, de ... Strous RD, Swartz-Vanetik M, Knobler HY, Shinar E, Beckmann JS, Yakir B, Risch N, Zak NB, Darvasi A (2002) A highly significant ... I en studie av över 168 000 svenska medborgare som genomgick psykiatrisk behandling var schizofreni kopplat till en förväntad ...
Road trial · Svampsök · Tjänstehundstävlingar · Tolkning · Treibball · Vallhundsprov · Vattenprov (apport) · Vattenprov ( ... Diabeteshund · Epilepsihund · Ledarhund · Psykiatrisk servicehund · Servicehund · Signalhund. Vallhundar. Bergshund · ... v • r. Hundsport. Agility · Apport · Bruksprov · Draghundssport · Dragprov med vagn · Engelsk rävjakt · Flyball · Freestyle · ...