Detta innebär att alla antikroppar inte kan bindas till alla antigen. Därför producerar kroppen nya antikroppar när det ... dermatophagoides Svampantigener Maskantigener Heterofila antigener Tumörantigener Cellkärneantigener Växtantigener Protozoiska ... Denna reaktion leder till nybildning av antikroppar och rekrytering av vita blodkroppar som angriper antigenet. Vid autoimmuna ...
Detta innebär att alla antikroppar inte kan bindas till alla antigen. Därför producerar kroppen nya antikroppar när det ... Denna reaktion leder till nybildning av antikroppar och rekrytering av vita blodkroppar som angriper antigenet. Vid autoimmuna ...