... antigener Tumörantigener Cellkärneantigener Växtantigener Protozoiska antigener Ytantigener T-celloberoende antigener ... Allergener Antigen-antikroppskomplex Arkeantigener Bakteriella antigener Antigener, dermatophagoides Svampantigener ... Antigener på människoceller kallas HLA-antigen, vilka spelar roll för en rad sjukdomar. Privata antigen förekommer hos mindre ...