För det biokemiska begreppet, se Proteinveckning.. Den här artikeln behöver källhänvisningar för att kunna verifieras. (2014-06 ...
För det biokemiska begreppet, se Proteinveckning. Veckning är en endogen kraft, alltså en kraft som förändrar jordytan genom ...
Strukturmotiv (ett närbesläktat begrepp) Tertiärstruktur Proteinveckning Nationalencyclopedin Engelska Wikipedia. ...
En annan tillämpning är att vara delaktiv i så kallad proteinveckning (Protein Folding). ...
Kinetikens grundläggande idéer är allmängiltiga och kan tillämpas på proteinveckning, fluorescens och adsorption såväl som på ...
Exempelvis understödjer reaktioner mellan olikt laddade R-grupper proteinveckning. Det sker även interaktioner mellan ... är också mycket komplicerad och kallas proteinveckning. Aminosyrakedjan (även kallad polypeptidkedjan) som ett protein består ...
Vetenskapen är fortfarande relativt ny, och mycket forskning koncentreras för närvarande på förståelsen av proteinveckning och ...
Till slut kan flera felaktigt veckade proteiner (se proteinveckning) bilda komplex genom att de har gemensamma kontaktytor, ...
För det biokemiska begreppet, se Proteinveckning. .mw-parser-output table.ambox{margin:0 10%;border-collapse:collapse; ...
... under olika förhållanden[redigera , redigera wikitext]. I vissa lösningar och under vissa förhållanden kan inte ... Proteinveckning är den process genom vilken ett protein får sin specifika tredimensionella form, i vilken det kan fylla sin ... Proteinveckning är en spontan process som styrs huvudsakligen av van der Waals-krafter mellan olika delar av proteinet och ... Hämtad från "https://sv.wikipedia.org/w/index.php?title=Proteinveckning&oldid=41384012" ...