När Cykliskt AMP ökar, fosforylerar proteinkinaser cellproteinerna. D1 påverkar också aktiviteten på kanalerna för Ca2+, K+ och ...
Proteinkinaser är en grupp enzymer som katalyserar (påskyndar) fosforylering av proteiner. Med fosforylering menas att en ... Egentligen överförs fosfatgruppen från en molekyl ATP, därför tillhör proteinkinaser enzymklassen transferaser.) Särskilt ...
Den fungerar som en mottagare av fosfatgrupper som överförs med hjälp av proteinkinaser (s.k. receptortyrosinkinaser). ...
Forskning pågår om detta, men produktionen av ett faktiskt vaccin riktat mot dessa proteinkinaser kan fortfarande ta lång tid. ...
... (och andra second messengers) är en liten molekyl som i huvudsak verkar genom att fosforylera proteinkinaser, vilka i sin ...
Hunter vann Wolfpriset i medicin 2005 för upptäckten av proteinkinaser som fosforylerar tyrosinrester i proteiner, kritiska för ...