När Cykliskt AMP ökar, fosforylerar proteinkinaser cellproteinerna. D1 påverkar också aktiviteten på kanalerna för Ca2+, K+ och ...
Proteinkinaser är en grupp enzymer som katalyserar (påskyndar) fosforylering av proteiner. Med fosforylering menas att en ... Egentligen överförs fosfatgruppen från en molekyl ATP, därför tillhör proteinkinaser enzymklassen transferaser.) Särskilt ...
cAMP kan i sin tur sedan aktivera olika proteinkinaser, framför allt proteinkinas A. ^ "Adenylatcyklas". KI MeSH. Arkiverad ...
I cellen påverkar cAMP proteinkinaser som PKA och PKC, samt aktiviteten på Ca2+ i jonkanalerna. Den här artikeln är helt eller ...
Den fungerar som en mottagare av fosfatgrupper som överförs med hjälp av proteinkinaser (s.k. receptortyrosinkinaser). ...
... (och andra second messengers) är en liten molekyl som i huvudsak verkar genom att fosforylera proteinkinaser, vilka i sin ...