... , eller PKC, är ett proteinkinas, som behöver kalciumjoner, diacylglycerol och en fosfolipid för att aktiveras. ...
... och C-terminalt förlängd form av glukagon (glicentin) samt de två peptidhormonerna GLP-1 ("glucagon-like peptide 1") och GLP-2 ... Insulin Proteinkinas Glykolys ^ [a b] Sand et al. (2006) Människokroppen: Fysiologi och anatomi Kapitel 6 ^ Ferrier, Denise R ...
Mutationen i position 325 producerar en potentiellt reaktiv plats för fosforylering av proteinkinas C i det mänskliga FOXP2- ... a b c d e] S. Haesler (2007): Studies on the evolution and function of FoxP2, a gene implicated in human speech and language, ... a b c] L. Feuk et al.: Absence of a Paternally Inherited FOXP2 Gene in Developmental Verbal Dyspraxia, Am J Hum Genet., 79/2006 ... PMID 12189486 C. S. Lai et al.: A novel forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder, Nature, 413/ ...
Detta frigör i sin tur kalciumjoner, samt rekryterar och aktiverar proteinkinas C. Vissa G-alfaproteiner aktiverar även ... G-alfaq, som aktiverar fosfolipas C i vilket i sin tur hydrolyserar fosfatidylinositolbisfosfat till diacylglycerol, DAG, och ...
Adenylatcyklaset kommer att tillverka cAMP som i sin tur aktiverar Proteinkinas A (PKA). PKA kommer att aktivera fler kinaser ... Renin-angiotensinsystemet Atriell natriuretisk peptid (ANP) Stressaxeln ^ [a b c d e] Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep ...
a b c d e f g] Socialstyrelsen: Dystrofia myotonika Arkiverad 11 augusti 2011 hämtat från the Wayback Machine., läst 2014-06-20 ... dystrofia myotonika typ 1 proteinkinas). En specifik DNA-sekvens (CTG) i denna gen förekommer normalt upprepad 5-34 gånger. Vid ...
PIP3 känns specifikt igen av PKB (proteinkinas B) och av PDK1, som kan fosforylera och aktivera PKB. När det väl är ... Till exempel exponeras både N- och C-terminerna i GLUT-proteiner för cellens cytoplasma, och de har alla 12 transmembransegment ... och detta regleras sannolikt av RAC1 AMP-aktiverat proteinkinas. Muskelsträckning stimulerar också GLUT4-translokation och ...