Detta frigör i sin tur kalciumjoner, samt rekryterar och aktiverar proteinkinas C. Vissa G-alfaproteiner aktiverar även ... G-alfaq, som aktiverar fosfolipas C i vilket i sin tur hydrolyserar fosfatidylinositolbisfosfat till diacylglycerol, DAG, och ...
... , eller PKC, är ett proteinkinas, som behöver kalciumjoner, diacylglycerol och en fosfolipid för att aktiveras. ...
Mutationen i position 325 producerar en potentiellt reaktiv plats för fosforylering av proteinkinas C i det mänskliga FOXP2- ... a b c d e] S. Haesler (2007): Studies on the evolution and function of FoxP2, a gene implicated in human speech and language, ... a b c] L. Feuk et al.: Absence of a Paternally Inherited FOXP2 Gene in Developmental Verbal Dyspraxia, Am J Hum Genet., 79/2006 ... PMID 12189486 C. S. Lai et al.: A novel forkhead-domain gene is mutated in a severe speech and language disorder, Nature, 413/ ...
Proteinkinas C. *Proteinpump. *Proteinsekvensering. *Proteoglykaner. *Proteolys. *Provitamin. *Puriner. *PvuI. *PvuII. *Pyknos ...
Adenylatcyklaset kommer att tillverka cAMP som i sin tur aktiverar Proteinkinas A (PKA). PKA kommer att aktivera fler kinaser ... Renin-angiotensinsystemet Atriell natriuretisk peptid (ANP) Stressaxeln ^ [a b c d e] Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep ...
Mutationen i position 325 producerar en potentiellt reaktiv plats för fosforylering av proteinkinas C i det mänskliga FOXP2- ... a b c d e] S. Haesler (2007): Studies on the evolution and function of FoxP2, a gene implicated in human speech and language, ... a b c d e] W. Enard et al.: Molecular evolution of FOXP2, a gene involved in speech and language, Nature, 418/2002, sid. 869- ... a b c] L. Feuk et al.: Absence of a Paternally Inherited FOXP2 Gene in Developmental Verbal Dyspraxia, Am J Hum Genet., 79/2006 ...
a b c d e f g] Socialstyrelsen: Dystrofia myotonika, läst 2014-06-20 Socialstyrelsens sida om dystrofia myotonika Hemsida för ... dystrofia myotonika typ 1 proteinkinas). En specifik DNA-sekvens (CTG) i denna gen förekommer normalt upprepad 5-34 gånger. Vid ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
a b c d e] Walter F. Boron, Emile L. Boulpaep Medical, Physiology: A Cellular and Molecular Approach (2008) ISBN 1416031154 ... Adenylatcyklaset kommer att tillverka cAMP som i sin tur aktiverar Proteinkinas A (PKA). PKA kommer att aktivera fler kinaser ...