Artiklar med döda externa länkar 2018-07, Alla artiklar med döda externa länkar, Biokemistubbar, Alla stubbar, Proteiner). ...
... (latin: globulus betyder liten boll) är en av proteinets två huvudtyper. Denna består av sfärliknande ... Huvudartikel: Proteinstruktur Det finns fyra olika strukturnivåer hos globulära proteiner: Primärstruktur - anger ... proteiner som är, mer eller mindre, vattenlösliga. Den här huvudegenskapen hjälper till att skilja dem från fiberproteiner (den ...
... är en stor grupp bärarproteiner som binder kalcium till sig. Beroende på vilket kalciumbindande ...
Cyklinberoende kinashinhibitorer (också kallade CDI, CKI samt CDKI) är proteiner som binder till och inhiberar cyklinberoende ...
... är en grupp lågmolekylära proteiner (molekylvikt: 1 000 till 5 000) med hög halt av basiska aminosyror, speciellt ...
Tillväxtfaktorer är proteiner som verkar som signalämnen för celldelning och differentiering och reglerar på detta sätt ...
... er (engelska cyclotides) är en grupp makrocykliska proteiner som bland annat finns i svenska violer (luktviol, åkerviol ... Forskare vid Avdelningen för farmakognosi vid Uppsala universitet har sedan 1996 studerat dess proteiner och försökt undersöka ...
... är en grupp proteiner som bland annat finns i alla baljväxter. Vid förtäring kan lektiner orsaka förgiftning. Lektiner ...
APC avlägsnar de proteiner som håller ihop kromatiderna i centromeren. Detta leder till att kromatiderna delar på sig senare i ... Cykliner är en klass av proteiner som har en central roll i cellcykeln. Cyklinerna bildar tillsammans med cyklinberoende ...
proteiner? Bildar antiatomer molekyler i exakt samma uppsättning som vanliga atomer? Denna fråga kanske aldrig kan bli besvarad ... Är det möjligt att konstruera aktiva proteiner för att t.ex. reparera DNA? Kan vi hitta en permanent ersättning till ...
... er är globulära (mer eller mindre runda) proteiner kring vilka kromosomernas långa DNA-spiraler är uppsnurrade. Graden av ...
Mikrobiologi, Cellanatomi, Proteiner). ...
... er (eller serinendopeptidaser) är enzymer som klyver peptidbindningar i proteiner hos vilka serin fungerar som en ... allergi mot proteiner). Det är mer användbart än histamin på grund av att dess halveringstid är längre, vilket betyder att det ... även naturliga proteiner kan fungera som inhibitorer. En familj av naturliga inhibitorer är de så kallade "serpinerna" ( ...
1993 visade han att möss som saknade friska proteiner av den sort som kan bli till prioner inte blir sjuka när de injiceras med ... Exakt hur närvaro av prioner gör att andra proteiner veckas fel är ännu oklart. Prionsjukdom kallas ibland för spongiform ... Den höga förekomsten av betaflak gör proteiner mera resistent emot höga temperaturer och svårare att bryta ned. Enklare ... Prioner kan omvandla normala proteiner till prioner i alla kroppens celler, men processen är långsam. Eftersom cellerna ...
... (även skleroproteiner eller fibrösa proteiner) är proteiner med en långsmal, utsträckt tertiärstruktur. ... Motsatsen är globulära proteiner. De fibrösa proteinerna är starka och ger flexibilitet, är olösliga i vatten, och finns bland ...
Mikrobiologi, Toxikologi, Proteiner). ...
Ubikvitin är ett protein med 76 aminosyror vars huvudsakliga syfte är att "märka" andra intracellulära proteiner som ska brytas ... Ubikvitinligaset kan sedan binda till andra proteiner som har en åtkomlig nergraderingssignal, när det binder in överförs ...
Översatta artiklar, Proteiner). ...
RB inhiberar transkriptionsfaktorn E2F vars målgener är viktiga vid replikation, detta hindrar dessa proteiner från att ...
Födoämnesallergi, Proteiner, Äpplen). ...
... er är proteiner som på något sätt, direkt eller indirekt, är involverade i transkriptionen av gener. ... Fosforyleringen bidrar även till att proteiner som ska processa RNA efter transkriptionen kan binda in till polymeraset. De ... Transaktiveringsregioner är regioner hos transkriptionsfaktorn som, när aktiva, binder till andra proteiner som är viktiga för ... Alla transkriptionsfaktorer innehåller dock DNA-bindande regioner vilket särskiljer dem från andra proteiner som är involverade ...
... är ett av flera små klotformiga proteiner. De är viktiga beståndsdelar i mikrotubulerna, som är en del av cellskelettet ...
... er är en grupp lösliga proteiner som utsöndras av olika mikroorganismer, t.ex. bakterier, svampar och alveolater. ... Termen toxiner beskrivs som substanser, där exotoxiner till största del består av lösliga proteiner, som utsöndras av ...
... har en kraftigt nedbrytande verkan på proteiner och kan användas inom medicinen mot vissa magsjukdomar. Teknisk ...
https://mesh.kib.ki.se/term/D007334/insulin-like-growth-factor-i. ^ "Insulinliknande tillväxtfaktorbindande proteiner". Svensk ...
... er är proteiner i cellmembranet med delar på både utsida och insida. Syftar ofta på receptorer. ...
proteiner, polymerer och viruspartiklar. Den möjliggör en noggrann bestämning av sådana ämnens molekylvikter och har bl. a. ...
Andra proteiner utgör den mekaniska stommen, cytoskelettet i cellen, eller har mekaniska funktioner. Proteiner är också viktiga ... De viktigaste av polymererna är DNA och proteiner. Nedan följer en tabell med dessa och några till. Proteiner består av ... Cellen har särskilda proteiner som lagrar och transporterar dessa ämnen, till exempel ferritin. Katabolism är de metaboliska ... Den definierar vilka proteiner som ska bildas genom transkription följd av proteinsyntes. Informationen i DNA skyddas av ...