Syntes av proteiner[redigera , redigera wikitext]. Huvudartikel: Proteinsyntes. Alla celler är kapabla att syntetisera nya ... Andra proteiner är enzymer, det vill säga fungerar som små maskiner som ändrar andra molekyler till exempel genom att ta isär ... En flagell är en form av molekylär motor som under inverkan av ett komplicerat inre system av proteiner kan rotera, och därmed ... Så när en cell ska förändra sina aktiviteter måste den tillverka nya typer av proteiner. Om en cell ska gör någonting snabbare ...
Vissa proteiner innehåller även andra beståndsdelar än aminosyresekvenser. Dessa proteiner kallas konjugerande proteiner och ... Proteiner som näringsämnen[redigera , redigera wikitext]. Eftersom proteiner är kroppens byggstenar är det viktigt att man får ... En grupp proteiner som innehåller mycket stora mängder kolhydrat är proteoglykaner. Proteiner kan även binda andra typer av ... Andra proteiner kan binda väsentliga beståndsdelar mer eller mindre löst till sig, och kallas då konjugerade proteiner. De ...
Proteiner 0,6 930 mg Kalium 320 mg Fett 0,2 ,240 mg ...
... er (eller serinendopeptidaser) är enzymer som klyver peptidbindningar i proteiner hos vilka serin fungerar som en ... allergi mot proteiner). Det är mer användbart än histamin på grund av att dess halveringstid är längre, vilket betyder att det ... även naturliga proteiner kan fungera som inhibitorer. En familj av naturliga inhibitorer är de så kallade "serpinerna" ( ...
Barn behöver mycket proteiner och eftersom det kan råda brist på mat får de då inte i sig de essentiella aminosyror som kroppen ... Förutom glykogen lagras även proteiner, vissa fetter, mineral och vitaminer (till exempel vitamin A och B12 som kan lagras för ...
proteiner? Bildar antiatomer molekyler i exakt samma uppsättning som vanliga atomer? Denna fråga kanske aldrig kan bli besvarad ... Är det möjligt att konstruera aktiva proteiner för att t.ex. reparera DNA? Kan vi hitta en permanent ersättning till ...
Proteiner 12,5 g. *Kolhydrater 69 g varav 0,8 g sockerarter. ...
... (även skleroproteiner eller fibrösa proteiner) är proteiner med en långsmal, utsträckt tertiärstruktur. ... Motsatsen är globulära proteiner. De fibrösa proteinerna är starka och ger flexibilitet, är olösliga i vatten, och finns bland ...
... (förkortas Cys eller C) är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen polära, ... Två cysteiner kan oxideras och bilda en svavelbrygga som tvärbinder peptidkedjor; dessa stabiliserar ofta proteiner. Som ...
Proteiner är en mycket viktig del i en måltid som man inte kan vara utan. Proteiner är kroppens byggstenar. Utan dessa kan ... Proteiner är uppbyggda av 20 olika aminosyror, varav nio är essentiella aminosyror för vuxna människor. Det betyder att vi inte ... Proteiner och kolhydrater har en lägre energitäthet och innehåller 4 kcal per gram. Alkohol ligger däremellan och innehåller 7 ... Blodet - i blodet finns en stor mängd proteiner lösta. Både röda och vita blodkroppar är uppbyggda av bland annat protein, ...
... eller äggvita i urinen innebär att urinen innehåller mycket proteiner, vilket är ett tecken på en sjukdom. För ... Urin kan normalt sett innehålla albumin, globulin och proteiner som avsöndras från tubuli. Om den dagliga utsöndringen av dessa ...
Under vörtkokning koagulerar vätskans proteiner. Humle kan även tillsättas i en andra eller till och med tredje omgång för att ... proteiner och sockerarter frigörs beroende på vilken temperatur vattnet har. Denna blandning av malt och vatten (s.k. mäsk) ...
... är proteiner eller glykoproteiner och har oftast har en molekylvikt på 5-70 kDa. Även mindre och större allergena ... De flesta allergen är proteiner. Det finns även små molekyler som kan binda till antikroppar men inte själva utlösa ... Enkla kemikalier kan fungera som allergen om de binds till större molekyler, till exempel till kroppens egna proteiner. De ...
Aminosyrorna härstammar från nedbrutna proteiner. Förutom hos djur förekommer urea även i cellsaft hos högre stående växter och ...
... (förkortas His eller H) är en av de tjugo aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den är basisk. ... Histidin förekommer rikligt i globin men också i andra proteiner som kasein och hönsäggvita. Den deltar vid ...
... (förkortas Gly eller G) är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner. Ämnet tillhör gruppen neutrala, ... De flesta proteiner innehåller endast små mängder glycin, dock undantaget gelatin eller kollagen där glycininnehållet är 25 - ... Eftersom dess sidokedja är så liten, endast en väteatom, kan glycin få rum i proteiner på positioner där de flesta andra ...
... et bryter ner vissa proteiner. För de som är allergiska mot aktinidinet innebär det att det bryter ned proteiner i ...
Syntetiserar och utsöndrar doftbindande proteiner.. *Basalceller - Stamceller från vilka de olfaktoriska cellerna och ...
Wikipedias text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-dela-lika 3.0 Unported. För bilder, se respektive bildsida (klicka på bilden). Se vidare Wikipedia:Upphovsrätt och användarvillkor ...
Buffertlösning vid masspektrometri av proteiner. Ammoniumformiat Ammoniumkarbonat. ...
... (förkortas Ser eller S) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den är hydrofil och en polär molekyl. ...
Pepsin - spjälar proteiner i matspjälkningskanalen. Beta-sekretas - viktig i utvecklingen av sjukdomen Alzheimers och bildandet ...
... (förkortas Gln eller Q) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen hydrofila, polära ...
... (förkortas Met eller M) är en av de 20 aminosyror som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen neutrala, ... Det är en av två aminosyror i proteiner som innehåller svavel (den andra är cystein) och en av de två aminosyror som motsvaras ... Hos vissa proteiner fungerar denna peptid som en adresslapp och dirigerar molekylen till rätt plats i cellen. ...
... (förkortas Val eller V) är en av de 20 aminosyrorna som är byggstenar i proteiner. Den tillhör gruppen neutrala, ... Valin tillhör den kategori aminosyror som kallas grenade aminosyror (BCAA), och förekommer i de många olika proteiner. ...
proteiner och metaller. Neutralisering: syrorna neutraliseras genom att oljan centrifugeras med alkalier, som sedan tas bort ...
Bevarande av dessa proteiner i hela serien av ryggradslösa djur och ryggradsdjur tyder på att de spelar en mycket viktig roll ... Dessa proteiner produceras huvudsakligen i levern. Det finns fyra olika isoformer av SAA, som uttrycks på olika nivåer eller ...
För proteiner är det oftast ett typiskt och vanligt förekommande ihopvikningssätt för en del av ett protein. För proteiner ... Är viktig i DNA-bindande proteiner. Zinkfinger: Två betasträngar med änden av en alfahelix end vikt över för att binda en ... Andra motiv, särskilt i proteiner, kan bestå av bara några få aminosyror, funktionella grupper eller funktionella atomer, och ... Strukturell linjering Prosite Databas för proteinfamiljer och domäner SCOP Strukturell klassificering av proteiner CATH Class ...
Negativt ladede proteiner inne i cellen. Na+/K+-pumpen drives av adenosintrifosfat (ATP). Den pumper 3 natriumioner (Na+) ut av ... Negativt ladede proteiner inne i cellen tiltrekker seg K+ (som er positivt ladet). Denne tiltrekningskraften er imidlertid ikke ...
Borttagande av proteiner från kontaktlinser för att förhindra infektioner. Gummiindustrin Katalas För att generera syre från ... men flertalet forskare argumenterade för att proteiner endast var bärare för riktiga enzymer och att proteiner i sig själva ... Enzymer är proteiner som katalyserar, alltså ökar eller minskar hastigheten på kemiska reaktioner.[1][2] I enzymatiska ... Slutsatsen att proteiner kan vara enzymer bevisades definitivt av John Northrop och Wendell Stanley som arbetade med ...