Komplex III i sig är sammansatt av flera underenheter, varav en är en b-typ cytokrom medan en annan är en c-typ cytokrom. Båda ... Cyklooxygenas 2, ett enzym involverat i inflammation, är ett cytokrom b-protein. I början av 1960-talet föreslogs en linjär ... Reedy, C. J.; Gibney, B. R. (February 2004). "Heme protein assemblies". Chem Rev 104 (2): sid. 617-49. doi:10.1021/cr0206115. ... I processen med oxidativ fosforylering är ett globulärt cytokrom cc-protein involverat i elektronöverföringen från det ...
Durup, Jean (1998). "On "Levinthal paradox" and the theory of protein folding". Journal of Molecular Structure 424 (1-2): sid. ... Enligt Edvard Trifonov och Igor Berezovsky viks proteinerna med underenheter (moduler) av storleken 25-30 aminosyror. ... Levinthal, Cyrus (1968). "Are there pathways for protein folding?". Journal de Chimie Physique et de Physico-Chimie Biologique ... doi:10.1016/S0166-1280(97)00238-8. ^ s˘Ali, Andrej; Shakhnovich, Eugene; Karplus, Martin (1994). "How does a protein fold?". ...
Protein Sci 1993, 2: 31-40. ^ Spychala J, Datta NS, Takabayashi K, Datta M, Fox IH, Gribbin T, Mitchell BS: Cloning of human ... Dessa konformationer tros vara successiva steg i en reaktionsväg som kräver stängning av underenheter för att få de två ... a b] Bork P, Sander C, Valencia A: Convergent evolution of similar enzymatic function on different protein folds: the ... 2011). "Dynamic dissociating homo-oligomers and the control of protein function.". Arch. Biochem. Biophys. 519 (2): sid. 131-43 ...
CTX är ett AB5 toxin, som består av två olika typers underenheter. B-delen, som består av fem stycken underenheter, binder ... a b c] "Cholera toxin: a paradigm of a multifunctional protein.". The Indian journal of medical research 133.2: sid. 179-187. ...
... et som används vid glukoneogenes och glykolys är ett cytoplasmatiskt protein. Tre former av klass I-protein finns hos ... Flera underenheter monteras i hela proteinet. De två klasserna delar liten sekvensidentitet. Med få undantag har endast klass I ... Trung Hieu Pham, Shreesha Rao, Ta-Chih Cheng, Pei-Chi Wang, Shih-Chu Chen, The moonlighting protein fructose 1,6-bisphosphate ... Aldolaset som används av växter och alger i Calvincykeln är vanligtvis ett plastidriktat protein som kodas av en kärngen. ...
Dessa jobbar med att undersöka vilken form ett protein kommer att få eller vilket protein som behövs för att få en viss form. ... Proteiner med identiska underenheter kallas homooligomerer, medan proteiner med flera olika polypeptidkedjor kallas för ... Om ett protein inte får den form som den skall ha för sin uppgift kommer proteinet inte att passa för det enzym den kodar för ... Även om varje protein teoretiskt kan ha flera än en form, ses enbart en som dess "riktiga" form, det vill säga den form som ger ...
Andra RFC-underenheter har också 7 RFC-boxar. RFC box 1 har en 90 aminosyror lång region, medan RFC box 2 är en mycket ... Replication+Protein+C at the U.S. National Library of Medicine Medical Subject Headings (MeSH) ^ [a b c] "Multifaceted ... Replikationsfaktor C eller RFC är ett proteinkomplex med fem underenheter, som är nödvändigt vid eukaryot DNA-replikation. ... ris och Arabidopsis innehåller alla 5 underenheter. Det finns gener som 13q12.3-q13, 3q27 och p140 [RFC1], p40[RFC2], p38[RFC3 ...
"Human pregnancy zone protein and alpha 2-macroglobulin. High-affinity binding of complexes to the same receptor on fibroblasts ... Humant α2-makroglobulin består av fyra identiska underenheter bundna av -S-S-bindningar. Förutom tetramera former av α2- ... "Primary structure of pregnancy zone protein. Molecular cloning of a full-length PZP cDNA clone by the polymerase chain reaction ... eller ett homologt protein, som innehåller scissila peptidbindningar för de proteinaser som den hämmar) och en tiol ester, (3) ...
Två andra TFIIH-underenheter, CDK7 och cyklin H, fosforylat serinaminosyror på RNA-polymeras II C-terminaldomänen och möjligen ... a b] "TTDA: big impact of a small protein". Experimental Cell Research 329 (1): sid. 61-8. November 2014. doi:10.1016/j.yexcr. ... Sju av dessa underenheter utgör "kärnan" medan tre innefattar den dissocierbara "CAK"-modulen (CDK Activating Kinase). Kärnan ... I ett provrör krävs dessa underenheter endast för transkription om DNA-mallen inte redan är denaturerad eller om den är ...
"A 71-kilodalton protein is a major product of the Duchenne muscular dystrophy gene in brain and other nonmuscle tissues". ... visar ny forskning att dystrofin tillsammans med andra underenheter av dystrofinglykoproteinkomplex är kopplat till mognad av ... Dystrofin är ett protein som ligger mellan sarkolemma och det yttersta lagret av myofilament i muskelfibern (myofiber). Det är ... Dystrofin är ett stavformat cytoplasmatiskt protein och en viktig del av ett proteinkomplex som förbinder cytoskelettet i en ...
Väl i cytosolen kan den binda till NAD och bilda ett stabilt, veckat protein igen. Att vara termiskt instabil är också ... En stor grupp av bakteriella exotoxiner hänvisas till som "A/B-toxiner", i huvudsak eftersom de bildas av två underenheter. "A ... Pertussistoxin är ett exotoxin med sex underenheter (som kallas S1 till S5 - varje komplex innehåller två kopior av S4). ... a b] "The Pertussis Toxin S1 Subunit Is a Thermally Unstable Protein Susceptible to Degradation by the 20S Proteasome". ...
För att TSH ska fungera biologiskt krävs en heterodimeriserad, icke-kovalent bindning av dessa underenheter. TSH utsöndras från ... PROTEIN-BOUND IODINE, AND CORTISOL IN SCHIZOPHRENIA AND AFFECTIVE STATES, K.E. Dewhurst et al, The Lancet - 30 November 1968 ( ...