Dessa jobbar med att undersöka vilken form ett protein kommer att få eller vilket protein som behövs för att få en viss form. ... Proteiner med identiska underenheter kallas homooligomerer, medan proteiner med flera olika polypeptidkedjor kallas för ... Om ett protein inte får den form som den skall ha för sin uppgift kommer proteinet inte att passa för det enzym den kodar för ... Även om varje protein teoretiskt kan ha flera än en form, ses enbart en som dess "riktiga" form, det vill säga den form som ger ...
För att TSH ska fungera biologiskt krävs en heterodimeriserad, icke-kovalent bindning av dessa underenheter. TSH utsöndras från ... PROTEIN-BOUND IODINE, AND CORTISOL IN SCHIZOPHRENIA AND AFFECTIVE STATES, K.E. Dewhurst et al, The Lancet - 30 November 1968 ( ...